Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17897
Title: Halk Edebiyatı-divan Edebiyatı Etkileşimleri
Other Titles: People Literature- Divan Literature, Effection
Authors: Ay, Göktan
Yağbasan, Mehmet Zeki
22647
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Türk Dili ve Edebiyatı
Divan edebiyatı
Etkileşim
Halk edebiyatı
Turkish Language and Literature
Divan literature
Interaction
Folk literature
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Halk Edebiyatı-Divan Edebiyatı Etkileşimleri" konulu çalışmamız yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı özelliklerine kısaca yer verildikten sonra iki edebiyatın birbirinden etkilenerek ortaya koydukları dil, muhteva ve şekil unsurları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle hem saz şiiri hem de divan şiiri mensuplarının şiirleri baştan sona taranmıştır. Etkilenmenin tesirinde kalan şairler tespit edildikten sonra şiirlerinden örnekler alınmıştır ve benzeyen unsurların mukayesesi yapılmıştır. Her iki şiirin bir diğerine kazandırdıkları ortaya konmuştur. Sonuç itibariyle saz ve divan şiirleri şekil, muhteva ve dil bakımından birbirinden etkilenmiştir. Bu etkileşim, çeşitli sebepler dolayısıyla saz şiirinde daha çok yer almaktadır
People Literature- Divan Literature, effection this workship is prepeared as a master thesis. In our workship talking about the facilities of people and Divan Literatures language, contens and the shope of elements have confirmed. During this we have examined all the poetries of people who are related to people and Divan Literatures After canfirming the peots who have effection by this, we took examples and composed the differences between these. At the and we have put forword the good points that these subjects got from echather. As a result of these types of poetries have effection echother about their shope, contens and language. This effection take part more in poem of string instrument because of different reasons
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17897
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22647.pdf5.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.