Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17869
Title: Karacaoğlan'ın Hayatı Ve T.R.T. Repertuarında Olan Türkülerin İncelenmesi
Other Titles: Karacaoğlan's Life And The Study Of Folk Songs In The Repertoire Of T.R.T.
Authors: Ay, Göktan
Sevinç, Adem
72131
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Türk Dili ve Edebiyatı
Ezgi
Halk edebiyatı
Karacaoğlan
TRT
Türküler
Melody
Folk literature
Karacaoğlan
Turkish Radio and Television Corporation
Folk songs
Issue Date: 1998
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Karacaoğlan Türkülerinin T.R.T. Repertuvan çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv taramasının ardından, Karacaoğlan' in yaşamına ait bilgiler ve Karacaoğlan Türküleri üzerinde bir araştırma başlatılmıştır. Karacaoğlanın Yaşamına ait bilgiler, yaşadığı dönem ve o dönemdeki tarihsel olaylar. Karacaoğlan geleceği. Karacaoğlanlar ve Karacaoğlanın Edebiyattaki yeri gibi unsurlar biraraya getirilmiş sonra da kendi çalışmamız olan Karacaoğlan Türkülerinin söz. usul ve melodi yönünden incelenmesine geçilmiştir. Ezgilerin sözleri, sözlerin Türk Halk Edebiyatı nazım türlerinden hangisinedahil olduğu, ezgilerin ritmik yapılan ardından ezgilerin melodik yapılarının incelenmesine geçilmiş ve bu başlık altında ezgilerin kararlan donanımların seyri, ses sahaları ve dizileri incelenmiştir Ele alınan 18 Karacaoğlan Türküsü ayrı ayrı incelendikten sonra bu türküler üzerinde benzerlik ve farklılıktan yola çıkılarak sonuca varılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Karacaoğlan türkülerinin ses. usul ve melodi üçgeni çerçevesinde incelenmesi konulu bir çalışma oluşturulmuştur.
Karacaoğlan is claimed to hare lired around the end of 16th. century and the beginning of 17 th. century. It is said that he is from Çukurova; and his birth place is either Farsat Village of Bahçe Country or Gökçe Village of Feke Country. We understand from his poems and the legends written about him that he had a nomadic life; he was a lover of love and he was integrated with nature. Other than these, we see that he had visited many places and was a dopted by these places and that he was a master of language. He is a "love" poet that effected the poets came before and affer him. INFORMATION ABOUT HtS LIFE His birth year It is understood from his poems that, Karacaoğlan was bom in 1015, that is, in 1016. HIS NAME -HIS FATHER -HIS ANCESTORS The real name of Karacaoğlan is not known. According to the compiled legend, it is Simayil; in one of his poems, it is Halil; in his another poem, it is Hasan. The name of his father is Karailyas. According to a rumour, his father is kara Ali who is the son of Mehmet Aslan from Boyat City of Türkistan. Because Karacaoğlan was a sayıl soldier his father is said to be from Sayıloğlu family; and in another rumour, he is said to be from Çingiroğullan or Rıdvanoğulları families.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17869
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72131.pdf3.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.