Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17803
Title: Alaeddin Yavaşça'nın Çeşitli Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi
Other Titles: A Musical Analysis Example Of The Different Work Forms Of Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça
Authors: İçli, Selahattin
Sönmez, Cengizhan
107372
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Sanat müziği
Türk sanat müziği
Alaeddin Yavaşça
Music
Art music
Turkish art music
Alaeddin Yavaşça
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Prof.Dr. Alâeddin Yavaşça'nın Çeşitli Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi Daha çok icrâcılığı ile tanınan Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça yaklaşık beşyüz eseriyle Türk müziği repertuarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Eserlerinin çoğu tüm klâsik müzik severlerin hafızasındadır. Zor bir dönemden geçen klâsik Türk müziğimizdeki en büyük sıkıntı, günümüzde çok az sayıda bestecinin konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor olmasıdır. Gerçekten de çok az sayıdaki bu değerli bestekârlardan biri Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'dır. "Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'nın Çeşitli Formlardaki Eserlerinden Birer Örneğin Müzikal Analizi" konu başlığı taşıyan bu tez, günümüzde yaşayan beste ve besteci kısırlığına işaret etmek ve konu üzerinde çalışanları yönlendirici klavuz bir kitap meydana getirmek amacım taşımaktadır. Bu tezde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça'mn onbir eserinin müzikal analizi yapılmıştır. Değişik formlardaki bu onbir eser, ölçü ölçü incelenmiş ve bestekârın kompozisyon anlayışı yorumlanmaya çalışılmıştır. Çağdaşlarının ve günümüz müzik adamlarından bazılarının görüşlerinden ve düşüncelerinden de faydalanılmış, röportajlarına yer verilmiştir. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça gibi üstâd bestekârların örnek alınmasını ve klâsik Türk müziğinin yeni besteler, yeni bestecilerle zenginleşmesini diliyoruz
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça who is a well-known soloist and a composer has made a considerable contribution to Turkish music repertoire with approximataely 500 selected works which are kept alive in the memories of classical Turkish music lovers. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça is one of the most valuable and emirent musicions of classical turkish music. Classical Turkish Music is having difficult times at present and unfortunately very few composers are working serionsly on this music where as Yavaşça is done of the nane musicians who is doing this duty while producing many songs. This thesis, which has the title like : "A musical analysis example of the different work forms of Yavaşça, aims to emphasize the need of composers and works as well as songs and also give a directory for the future musicions whete daing their own study. In our thesis, we analysed 1 1 works of Yavaşça. While analysing these 1 1 works we tried to study each of these measure by measure we also consulted the thoughts and views of some contemporary musicions and had interviews whit some of them. We hope the future generations and musicions te see our eminent master composer Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça as an example to produce more works to enrich clasical Turkish music of ours
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17803
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107372.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.