Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17615
Title: Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Modellenmesi
Other Titles: Modelling Foreign Direct Investment Of Turkey
Authors: Kayam, Saime Suna
İbili, Gökhan
145016
İktisat
Economics
Keywords: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Çekim Modeli
Ekonomik Potansiyel Modeli Türkiye
Foreign Direct Investments
Gravity
Economic Potential Turkey
Issue Date: 2005
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, 1991-2003 yılları arasında Türkiye'den yurtdışına giden yatırımlar incelenmiştir. İnceleme yazında sıkça kullanılan çekim ve ekonomik potansiyel modelleri uygulanarak yapılmıştır. Bu iki modelin genel değişkenlerinin yanında ülkelerin risk durumları, ülkesel özellikler, Türkiye'nin gelir seviyesi açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Kullanılan yöntem ise veri setinin uzatılarak sıradan en küçük kareler tahmini yapılması şeklindedir. Türkiye'den giden yatırımların daha yüksek gelire sahip ülkeleri tercih ettikleri, Türki Cumhuriyetlerin Türk yatırımcıları için cazip ülkeler oldukları, Türkiye'nin gelir seviyesi arttıkça yatırım miktarında artış olduğu; aynı gelire sahip ülkelerden nüfusu az olanı tercih ettikleri, daha yakın ülkelere yatırım yaptıkları, daha risksiz ülkeleri tercih ettikleri çalışmanın bulguları arasındadır. Bir ülkenin yaptığı tüm yatırımları incelemesi ve Türkiye için yapılan ilk çalışma olması bu çalışmanın yazma katkılarıdır.
In this study Turkish outward flow of Foreign Direct Investments in the period 1991-2003 is investigated. This investigation is realized with two frequently used approaches: "Gravity" end "Economic Potential". In addition to these approaches' traditional variables country specific properties are included as explanatory variables. Pooling data according to countries across years and estimating via ordinary least square is the methodology used. The main finding of this work can be summarized as outward FDI flow of Turkey is increasing with market size (GDP) and decreasing with distance and country population. Also for a country to have cultural and national similarities is an asset to take Turkish investment. The main contributions of this work to the literature are being the first study on Turkey's outward FDI and analyzing all investments from a country.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/17615
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145016.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.