Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17523
Title: Neyde transpozisyon
Other Titles: Transposition in ney
Authors: Gökdel, Fatma
Tüfekçi, Ali
175076
Çalgı-Ses
Performance & Voice
Keywords: Müzik
Ney
Music
Ney
Issue Date: 2005
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada "Neyde Transpozisyon" konusu ele alınmıştır. Neyzenlerce ve müzisyenlerce karışık durumlar arz eden transpozisyon meselesine, ney'de seslere pozisyon numaralan vererek ve ses devrelerine ayırarak transpoze icrada kolaylık sağlanmıştır.Bu özellikten yola çıkarak yola çıkarak bu çalışma diğer uygulamalar içinde yol gösterici özellik taşımaktadır. Ney'de transpozisyon konusu 3 bölümde ele alınmıştır. İlk kısımda, ney hakkında genel bilgiler verilmiş^ıeyin teknik yapısı ele alınmıştır. İkinci kısımda, transpozisyon ve şed kavramı ele alınmış ve ney'de transpozisyonun üstünde çalışılmıştır. Üçüncü kısımda ise tüm bu işlenen konuların neticesinde ney'de ses devrelerini gösteren tablolarla ney'de transpozison uygulamaları ele almmıştır.Transpozisyon icrasında örnek verilen makam dizileri ney'de gösterilmesi gereken ana makamlardır.Diğer makam dizilerinde transpoze icra için de bir örnek teşkil etmektedir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/17523
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.