Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17517
Title: Sipsi'nin Türk halk müziğindeki yeri ve önemi
Other Titles: Place and importance of "sipsi" in the Turkish folk music
Authors: Ay, Göktan
Toraman, Murat
107357
Çalgı-Ses
Performance & Voice
Keywords: Müzik
Halk müziği
Müzik aletleri
Sipsi
Türk halk müziği
Üflemeli çalgılar
Music
Folk music
Musical instruments
Sipsi
Turkish folk music
Wind instruments
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada hakkında geniş kapsamlı olarak hemen hemen hiçbir kaynak bulunmayan ve araştırma yapılamayan Türk Halk Müziği nefesli sazlarından Sipsi ele alınmıştır. Tarihi gelişimi hakkında elimizde kesin bir kanıtı olmayan sipsi, yurdumuzda Teke bölgesi denilen Burdur, İsparta, Muğla, Denizli ve Antalya'yı içine alan bölgede kullanılan bir halk çalgımızdır. Yöresel bir çalgı olan Sipsi ne yazık ki çok fazla profesyonel icraya sahip değildir. Bu sebepten dolayı bugüne kadar pek tanınmış bir çalgı değildir. Bazı araştırmacıların kesin kanıt olmamakla beraber Orta Asya kökenli bir çalgı olduğunu iddia ettikleri sipsi ne yazık ki belli standartlara ulaşmış değildir. Yapımı, çalım tekniği hakkında bilgi verilen Sipsi sonuç olarak mutlaka daha fazla çalınması, değişik yörelerin ezgilerinde kullanılması gereken ve buna müsait bir saz olduğu gerçeğini görmekteyiz. En önemlisi de Konservatuarda eğitimi verilmesi gereken Türk Halk Müziği için çok önemli bir çalgıdır.
In the text it has been studied the wind instrument "Sipsi" of the Turkish Folk Music that had not been studied at all in the past. Although we haven't any information about its historical development it will be used today in the Teke region which includes the cities Burdur, İsparta, Muğla, Denizli and Antalya. This wind instrument will be used locally and not professionally Therefore it is not widely known in Turkey. Although there are no proofs it will be claimed by some researchers that "Sipsi" is of Middle Asian origins. In this text we give more play and manufacture of the instrument which must be played in different regions of Turkey, as it is suitable. Above all it must be thought in Turkish Folk Music Departments of conservatories
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17517
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107357.pdf9.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.