Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17516
Title: Geçmişten günümüze Karadeniz kemençesi ve yapımı üzerine çalışma
Other Titles: Kemençe of the Blacksea
Authors: Tarlabaşı, Burhan
Balcı, Aydın
107322
Çalgı-Ses
Performance & Voice
Keywords: Halk Bilimi (Folklor)
Müzik
Karadeniz bölgesi
Kemençe
Müzik aletleri
Folklore
Music
Black Sea region
Kemancha
Musical instruments
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Türk Halk Müziği yaylı sazlarından "Karadeniz kemençesi" hakkında bilinmeyen bir çok yön ortaya konmuştur. Bunlara genel olarak baktığımızda öncelikle bu sazın ortaya çıkışı, günümüze kadar olan gelişiminin tarihçesi hakkında ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda bir takım bilgiler verilmiştir. tik olarak Anadolu dışındaki Türklerin yaylı sazları incelenmiş, daha sonra Anadolu'daki yaylı sazlar hakkında bilgiler verilmiştir. Karadeniz kemençesinin teknik hususları, yapımı ve çeşitleri hakkında sunulan bilgilerden hazırlanan bu bölüm çalışmanın içinde yer almıştır. Genel olarak bu çalışma Karadeniz kemençesini her yönüyle tanıtabilme amacıyla kaleme alınmıştır.
In this book it is stated that not a great deal is known about the "Kemence Of The Blacksea" a stringed instrument used in Turkish Folk Music. When one views the subject in broad perspective, certain information emerges from the sources that have been so far made wailable to us about the emergence of this instrument and the history of its development. Firstly, a study is made of the stringed instruments of the non- Anatolian Turks, and then information is given about stringed instruments in Anatolia. made. The book contains various technical aspects of the instrument, how it is The purpose of this book is to broadly acquaint readers with various aspects of the "Kemence Of The Blacksea"
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17516
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107322.pdf3.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.