Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17513
Title: Son yüzyılda mızraplı halk çalgıları ile ilgili çalışmalar
Authors: Değerli, Fikret
Coşgun, Hasan
26808
Çalgı-Ses
Performance & Voice
Keywords: Müzik
Bağlama
Müzik aletleri
Tar
Türk halk müziği
Music
Bağlama
Musical instruments
Tar
Turkish folk music
Issue Date: 1993
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tez, son yüzyılda mızraplı Halk çalgılarımız olan Bağlama ve Tar'da yapılan çalışmalarla ilgilidir. Bu tezi hazırlamaktaki amacımız, Bağlama ve Tar'da son yüzyılda ne gibi çalışmalar yapıldığını alnlatmak. Bu yolda yapdığımız araştırmalarımızın sonucundu ortaya koymaktır. Bu nedenle Bağlama ve Tar'da yapılan tüm çalışmalar incelenmiştir.
This thesis includes the works of our two folk instruments which can be played by guill and they are called Bağlama and Tar in Turkish. The main purpose of doing this study is, to present for consideration which investigations which investigations and works were made in our century and to search out the results of our studien in this way. That's why all the studies and investigations about Tar and Bağlama were researehed
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1993
URI: http://hdl.handle.net/11527/17513
Appears in Collections:Çalgı-Ses(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26808.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.