Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17474
Title: Endüstriyel Tasarımcı Olarak Peter Behrens
Other Titles: Peter Behrens As An Industrial Designer
Authors: Özer, Filiz
Türk, Gamze
75175
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Behrens
Peter
Endüstriyel tasarım
Otobiyografi
Behrens
Peter
Industrial design
Autobiography
Issue Date: 1998
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: "Endüstriyel Tasarımcı Olarak Peter Behrens" adını taşıyan bu tez ile modern hareketin öncülerinden biri olan Alman ressam, grafik sanatçısı, mimar ve endüstriyel tasarımcı Peter Behrens' in tüm çalışmalarının ve döneminin incelenmesi doğrultusunda endüstriyel tasarım alanı faaliyeti incelenmiştir. Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümde Behrens' in yaşadığı dönemle paralel olarak 19.yüzyıl ve erken 20. yüzyıl Avrupa Ortamı ele alınmaktadır. Burada, tarih içindeki sanat akımları kronolojik olarak örneklerle irdelenmiş, Behrens'in yaşamı ile kesişmeleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde Peter Behrens'in tüm yaşamı özet olarak anlatılmış, sanat ve endüstri ile ilgili olan görüşlerim açıkladığı kendi yazısına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde Peter Behrens'in endüstriyel tasarım alam dışı faaliyetleri olan ressamlığı, grafik tasarımcılığı, mimarlığı ve eğitmenliği görüşleri ve eserleri ile açıklanmış, asistanlığım yapmış büyük mimarlar Gropius, Mies van der Rohe ve Le Corbusier'nin üzerindeki Behrens etkileri araştırılmıştır. Tezin ana konusunu oluşturan beşinci bölümde, Behrens'in endüstriyel tasarım alanı faaliyeti, erken dönem tasarımları, AEG tasarımları ve AEG sonrası tasarımları olarak üç alt başlıkta örneklerle incelenmiştir. Altıncı ve son bölümde çalışmanın ve incelemelerin sonuçları değerlendirilmiştir.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc. ) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17474
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75175.pdf16.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.