Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1736
Title: Landsat Uydu Görüntüleri Kullanılarak Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Ankara Örneği
Other Titles: Investigation Of Geothermal Resources By Using Landsat Satellite Images,example Of Ankara
Authors: Örmeci, Cankut
Çapar, Necib
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Jeotermal Kaynaklar
Ankara
Uzaktan Algılama
Landsat 7 ETM+
Geothermal Resources
Ankara
Remote Sensing
Landsat 7 ETM+
Issue Date: 25-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Ankara il sınırları içerisinde kalan bölgede jeotermal kaynak bulunma ihtimali olan alanlar ETM+ verileri kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Literatür taraması sonucu jeotermal kaynakların aranmasında uzaktan algılama yöntemleri ile incelenebilecek parametreler çizgisellikler ve termal anomaliler olarak belirlenmiştir. Kızılcahamam jeotermal kaynağı ve çevresi, Seyhamamı jeotermal kaynağı ve çevresi, Çubuk-Melikşah jeotermal kaynağı ve çevresi ile Ayaş-Karakaya jeotermal kaynağı ve çevresinde yürütülen çalışmada uydu görüntüleri kullanılarak bölgedeki olası faylar ve jeotermal kaynaklar tarafından oluşturulmuş termal anomaliler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölgelerdeki olası faylar pankromatik görüntüler ve elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi ile yakın kızılötesi bölgesinde algılaması yapılmış görüntülerin gerektiğinde konvolüsyon filtreleri kullanılarak yorumlanmasıyla belirlenmiştir. Termal anomalilerin belirlenmesi için ETM+’ın 6. bandına ait görüntülerin işlenmesiyle oluşturulan radyant sıcaklık haritaları kullanılmıştır. Sonuç olarak Ankara il sınırları içerisindeki olası jeotermal kaynaklar, bilinen jeotermal kaynakların bulunduğu alanlardaki termal anomalilerin nedeninin sadece ETM+ verileri kullanılarak belirlenememesi ve çalışma alanları içerisinde tespit edilmiş olası fayların doğruluğunun oldukça düşük olması sebebiyle bulunamamıştır.
In this study by using ETM+ data, probable geothermal resources that are found in Ankara’s province borders have been tried to be determined. After a literature scan parameters that will be used in this study which could be examined by using remote sensing methods were determined as lineations and thermal anomalies. By using satellite images probable faults and thermal anomalies that are caused by geothermal activities were tried to be found in Kızılcahamam, Seyhamamı, Çubuk-Melikşah and Ayaş-Karakaya. Faults were determined by photo-interpretation of panchromatic images, VIS images and NIR images with using convolution filters if necessary. Thermal images which corresponds to the images sensed by the 6th band of ETM+ were processed to obtain radiant temperature maps of the study areas. In conclusion probable geothermal resources in Ankara could not be determined becouse of the impossibility of determining the cause of thermal anomalies that were observed in the areas which the known geothermal resources are found by using only the ETM+ data and the low correctness of the probable faults.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/1736
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9516.pdf61.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.