Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1702
Title: Taşınmaz Değerlemede Cbs’nin Kullanım Olanakları
Other Titles: Gis Usage Possibilities In Real Estate Evaluation
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Bahar, Mustafa Ersin
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Taşınmaz Değerlemesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çoklu Karar Verme Yöntemi
Real Estate Evaluation
Geographical Information Systems
Multi Criterion Analysis Method
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Taşınmaz Değerleme ülkemizde son yıllarda popülerliğini arttıran ve günümüz gözde meslekleri arasına giren bir meslek dalıdır. Ancak taşınmaz değerlemesi ülkemizde hala tam rayına oturmayan ve belirli temel ilkelere dayandırılamamış bir meslek dalıdır. Buna örnek olarak çeşitli kurumlarda aynı taşınmaza ait birbirinden çok farklı değerlerin bulunmasını gösterebiliriz. Ayrıca ülkemizde taşınmaz değerleme uzmanlığı için lisanslama işlemini yapan Sermaye Piyasa Kurulun’dan lisans almak için, üniversitelerin herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak yeterli koşul olarak görülmektedir. Buda taşınmaz değerlemesinin iç içe olduğu diğer bilim dallarına yabancı olan kişilere lisans verilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde mevcut mevzuatlar açısından taşınmaz değerlemesi konusu incelenmiş ve şuan için uygulamada kullanılan çeşitli taşınmaz değerleme yöntemlerine değinilmiştir. Ayrıca taşınmaz değerlemesinin veri tabanı sistemlerine dayalı bir şekilde yapılabilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin getireceği olanaklar ve bu sistem içerisinde kullanılabilecek olan taşınmaz değerlemesinde Çoklu Karar Verme Yöntemi incelenmiştir.
Real Estate Evaluation is increasingly becoming more popular and it is has became highly preferable career. On the other hand, it is a business which has not been based on basic principles and not totally been ordered. It can be examples that different evaluation values for the same real estate might be calculated by different establishments. In Turkey, for official real estate evaluation a certificate given by the Capital Markets Board (CMB) should be taken. Everybody who is graduated from university may get this certificate. Thus, who doesn’t have a background about the related disciplines with real estate may get this certificate also. In this study, issue of real estate evaluation is examined based on present legislation in Turkey and different real estate evaluation methods which are used in our country are mentioned. Usage possibilities of GIS to constitute real estate evaluation based on database systems and multi criterion analysis method that can be used in this system for real estate evaluation are examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1702
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7190.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.