Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1680
Title: Adres Bilgi Sistemine Dayalı Doğal Gaz Veri Yapısının Cbs İle Entegrasyonunun Tasarımı Ve Analizi
Other Titles: Desing And Analysis Of Integration Of Natural Gas Data With Gis Based On Address Information System
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Bitik, Esin
451458
Geomatik Mühendisliği
Geomathic Engineering
Keywords: Natural Gas
GIS
Database
Doğal gaz
CBS
Veri Tabanı
Issue Date: 26-Dec-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde ülkemizdeki altyapı verileri yersel ölçüm teknikleri kullanılarak üretilmekte ve sayısal formattaki harita verisine dönüştürülmektedir. Mevcut üretim sisteminde kullanılan veri yapısı için standart bir modelden bahsetmek mümkün değildir. Bu durum için en uygun çözüm altyapı verilerinin mevcut bilgisayar ortamında depolama tekniklerinin güncellenerek veri tabanı mantığına taşınmasıdır. Yapılan araştırmalarda doğalgaz verileri ile adres verileri arasında ilişkinin olmaması önemli ikinci bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada diğer altyapı veri gruplarına örnek oluşturacak şekilde tüm detay sınıflarına sahip olan “Doğal Gaz” sınıfı için tüm ayrıntıları ile bir coğrafi veri tabanı analiz, tasarım ve uygulama çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, mevcut doğal gaz sınıfındaki tüm detaylar yeniden sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak; teknik altyapı veri grubundan doğal gaz ve adres verisi için uygun veri tabanının tasarlanması ve veri standartlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan bu çalışmanın öncü bir yol oynayacağı ve INSPIRE girişimi kapsamında yapılan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Nowadays in our country utility data are produced using measurement techniques and are converted to digital map data. It is not possible to mention a standard model for the structure of the data used in the current utility production system. The most appropriate solution is updating of the existing utility data storing techniques to the database. Lack of relationship between natural gas data and the address data appears as second problem in the studies. For this reason, a study to analyze, design and implement a Natural Gas class selected to create an example for utility data groups. For this purpose in the analysis work stage done; all details in the existing natural gas class has been reclassified in accordance with the decisions made as a result of literature research Consequently; It is thought that this study which intended the design of an appropriate data base for natural gas utility will play a leading role and contribute to the work done within the scope of the INSPIRE initiative.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/1680
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13153.pdf5.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.