Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/16798
Title: About the structures of non-abelian groups of order pq³
Other Titles: Abelyen olmayan pg3 mertebeli grup yapıları üzerine
Authors: Ahre, Kadir R.
Tolgay, Tayfur
106436
Matematik Mühendisliği
Mathematics Engineering
Keywords: Abelyen olmayan gruplar
Grup teorisi
Gruplar
Nonabelian groups
Group theory
Groups
Issue Date: 1997
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmamızın amacı pq3 mertebeli grupların nilpotent olmaları için yeterli koşullar bulmaktır. Abelyen gruplar nilpotenttir. Beri yandan, abelyen olmayan bir grubun sylow alt grupları abelyense, bu kez de grup nilpotent değildir. Çünkü, nilpotent gruplar sylow alt gruplarının direk çarpımıdırlar ve abelyen grupların direk çarpımları da abelyen olur. Dolayısıyla, biz çalışmamızda yalnızca pq3 mertebeli bir grubun q-sylow alt grubunun abelyen olmadığı durumu ele aldık ve sonuçlarımızı da bu durumu göz nünde bulundurarak ifade ettik.
Aim of our study is to find sufficient conditions for groups of order pq3 to be nilpotent. Abelian groups are nilpotent. On the other hand, if the sylow subgroups of a non-abelian group of order pq3 are abelian; this time, the group is not nilpotent. Because nilpotent groups are direct products of their sylow subgroups and direct products of abelian groups are abelian. Therefore, in our study, we handled only the case of a non-abelian group of order pq3 whose q-sylow subgroup is not abelian and we stated our results regarding this case.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
URI: http://hdl.handle.net/11527/16798
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106436.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.