Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/14978
Title: Çok Sayıda Konsantre Kütleye Sahip Eksenel Hareketli Kirişlerin
Authors: Boyacı, H.
Sarıgül, M.
Keywords: Eksenel hareketli giriş
Konsantre kütle
Nonlineer titreşimler
Axially moving beam
Concentrated mass
Nonlinear vibrations
Issue Date: 2010
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 16. Ulusal mekanik kongresi
Abstract: Eksenel hareketli kirişlerin, çok sayıda konsantre kütle taşıması durumunda nonlineer titreşimleri incelenmiştir. Her iki ucu basit mesnetli eksenel hareketli kirişin Euler-Bemoulli tipinde olduğu kabul edilmiştir. Kiriş üzerine eşit aralıklarla konsantre kütleler yerleştirilmiştir. Ortaya çıkan sistem matematiksel olarak formüle edilmiş, yaklaşık çözümler için Pertürbasyon yöntemlerinden çok ölçekli metod kullanılmıştır. Sabit bir hızda hareket eden kiriş için, verilen sınır şartları ve kütle noktalarındaki uygunluk şartlarından doğal frekanslar elde edilmiştir. Eksenel hızın, sabit ortalama hız civarında harmonik bir değişime sahip olduğu varsayılmıştır. Baskın rezonans durumu için analitik çözümler yapılmıştır. Ardından konsantre kütle büyüklüğü ve sayısının nonlineer titreşimlere olan etkileri nümerik olarak analiz edilmiştir.
Transverse vibrations of axially moving beams with multiple concentrated masses have been investigated. İt is assumed that the beam is ofEuler-Bernoulli type, and both ends of it have simply supports. Concentrated masses is replaced on the beam with gingle span. This system is formulated mathematically and then to fınd out approximately solutions of the problem. Method of multiple scales has been used. İt is assumed that axial velocity of the beam is harmonically varying around a mean-constant velocity. in case of primary resonance, analytical solutions is derived. Then, the effects of both magnitude and number of the concentrated masses on nonlinear vibrations is investigated numerically in detail.
Description: Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/14978
ISBN: 9789756315033
Appears in Collections:16. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030_boyaci.pdf687.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.