Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13862
Title: Şed Tipi Çelik Çatıların Kar Yükü Değerlerinin Ts-498,  Eurocode 1-3 Ve Asce 07-10 Kapsamında Analizi, Karşılaştırılması Ve Değerlendirilmesi
Other Titles: The Comparison, Evaluation And Analysis Of Snow Loads On The Shed Type Of Steel Roofs According To Ts-498, Eurocode 1-3 And Asce 07-10
Authors: Piroğlu, Elişan Filiz
Haberdar, Ahmet Erdem
10066290
İnşaat Mühendisliği
Civil Engineering
Keywords: Kar Yükü
Kar Birikmesi
Birikmiş Yükler
Dengeli Yükler
Dengesiz Yükler
Snow Loads
Snow Drifts
Drift Loads
Balanced Loads
Unbalanced Loads
Issue Date: 20-Feb-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında farklı eğimlere sahip şed tipi çatıların aynı zemin kar yükü şartları altında mesnetlendikleri açıklıklarda oluşan etkiler analiz edilmiştir. Analiz iki şekilde yapılmıştır; öncelikle eğim açıları 15 ve 31 derece olan 16 metre açıklığında çatı 5 noktasından mesnetlenmiş ve oluşan mesnet tepkileri incelenmiştir. Eğim değişiklikleri aynı mesnet noktalarından yapılarak yani yükseklikler değiştirilerek yapılmıştır. Eğim değişikliklerine gore yönetmeliklerin gerekli gördüğü yükleme değerleri sisteme etkitilmiştir. Yapılan ikinci çalışma 20x30 metre geometrisindeki çelik endüstri yapısında sadece kar ve kaplama yükleri hesaba katılarak deprem ve metraj analizleri yapılmıştır.Sonuç olarak da proje mühendisinin tasarımını  yapacağı çatının bulunduğu bölgeye ve çatının tipine göre sadece TS-498 dikkate alınarak değil diğer ulusal/uluslararası yük standartlar da göz önünde bulundurularak tasarımını yapması gerektiği sonucu çıkarılmıştır.
This study is prepared as a masters of science thesis, which explains the analysis of different effects of snow forces on different kinds of multi-span shed roofs under  the same ground snow load circumstances. Analysis are carried out in two ways. Firstly the slope degrees of roofs are chosen as 15o and 31o so that these values may represent the two different slope factors in Eurocode  EN 1-3 General actions-Snow loads standard. The span length of the roof is 16 metres and it is supported at 5 different points. The changes on the slopes of roofs are made by changing the height of maximum points so that the effect of the slope can be understood better. The minimum necessities of loads due to the explained standards are effected. In the second study a steel industry building with a rectangular geometry of 20x30m is analysed under the affects of dead and snow loads. Earthquake loads and quantities are evaluated and compared.As a result of that study, it is understood that, the structural design engineer should use every national or international useful information, standard, research etc. especially about the loads while designing the project.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13862
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10066290.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.