Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1366
Title: Genetik Algoritma İle Dağıtım Şebekelerinin Optimum Tasarımı
Other Titles: Optimal Distribution System Design Using Genetic Algorithms
Authors: Türkay, Belgin
Artaç, Taylan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Enerji dağıtım şebekeleri
Optimizasyon
Genetik algoritmaları
Energy Distribution systems
Optimization
Genetic algorithms
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Geliştirilen genetik algoritma ile optimum dağıtım şebekesi tasarımı yapılmaktadır. Gerçekleştirilen modelde hem dağıtım transformatör istasyonu güç ve yer seçimi hem de hat güzergah ve güzergaha bağlı kesit seçimi yapılmaktadır. Geliştirilen modelde hat ve dağıtım transformatör istasyonları tesis ve kayıp maliyetleri hesaba katılmıştır. Model, optimizasyon sonucunda bulunan şebekenin, gerçekte şebekeden beklenen özellikleri karşılaması için gerekli koşulları içermektedir. Genetik algoritmalarda, matematiksel programlama yöntemlerinde olduğu gibi değişken sayısını indirgemek için lineerleştirmelere gerek olmadığı için diğer optimizasyon yöntemlerine göre daha gerçekçi bir sonuç vermektedirler ve bu nedenle tezde optimum şebeke tasarımında genetik algoritma tercih edilmiştir. Dağıtım şebekesi tasarımı için kullanılan model, MATLAB’de geliştirilen genetik algoritma ile çözüm yapan program kullanılarak fiziksel koşullar gözönünde bulundurularak çözülüp optimum şebeke tasarımı yapılmıştır. Model Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. (KEDAŞ) den elde edilen “Kocaeli - Yeniköy Konutları Enerji Dağıtım Şebekesine” ve daha önce matematiksel programlama yöntemiyle çözülmüş olan örnek şebekeye uygulanarak sonuçlar irdelenmiştir.
Optimal distribution network design is done using the developed genetic algotihm. Both distribution transformer station location and size selection and feeder route and size selection is evaluated in the thesis. Feeder and distribution transformer station investment and losses costs are included in the model. The model used in the design of a network through the optimization process includes the realistic rules which is expected from real networks. The ability to compute with a realistic result compared to other optimiziaton methods because genetic algorithms don’t have to lineerize has led to the selection of genetic algorithms in this thesis. Without violating the technical constraints, a genetic algorithm optimization program developed in MATLAB which includes the model proposed for distribution network design is used for optimum distribution network design. The optimization process will be done using the site plan and load information in “Kocaeli - Yeniköy Site Energy Distribution Plan” provided by Körfez Energy Distribution Co. (KEDAŞ) and in the sample network.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/1366
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1534.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.