Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/13339
Title: Hızlı Tüketim Ürünleri Şirketlerinde Tasarımla İlgili Karar Kriterlerinin Ve Karar Verme Hiyerarşisinin Anlaşılması
Other Titles: Understanding The Criteria And Hierarchy Of Design Related Decision Making In Fmcg Companies
Authors: Er, Özlem
Yiğider, Ahmet
10082403
Endüstri ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Tasarım Yönetimi
Tasarım Kararları
Tasarımla İlgili Karar Eylemleri
Hızlı Tüketim Ürünleri Şirketlerinde Tasarım
Tasarım Ve Pazarlama
Tasarım Ve Marka Yönetimi
Design Management
Design Decisions
Design Decision Making
Design In Fmcg Companies
Design And Marketing
Design And Brand Management
Issue Date: 26-Aug-2015
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Hızlı Tüketim Ürünleri üreten şirketlerde tasarım kararlarının hangi seviyelerde alındığı ve tasarımla ilgili konularda karar verme kriterlerinin neler olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren hem yerli hem de çok uluslu Hızlı Tüketim Ürünleri firmalarından yapılan bir seçki ile kalitatif bir araştırma yürütülmüştür.  Çalışmanın giriş kısmında, öncelikle bu çalışmaya yol gösteren arka plan ele alınacaktır. Tezin konusu ve kurgusu ile, tez yazarının akademik ve profesyonel geçmişi arasındaki ilişki burada açıklanmıştır. Bu bölümde, Hızlı Tüketim Ürünleri sektörü ve bu sektördeki yaygın marketing/pazarlama yapıları ve yaklaşımları açıklığa kavuşturulacaktır. Ayrıca bu bölüm altında, şirketlerdeki farklı fonksiyonların doğasında bulunan çeşitlilikler ve bunun doğurduğu birbirinden farklı işi ele alma ve karar verme mekanizmaları, “tasarım, pazarlama ve yönetim” fonksiyonları özelinde sorgulanmıştır. Amacımız, Hızlı Tüketim Ürünleri şirketlerindeki tasarım odaklı karar vericilere ulaşmak ve tasarımla ilgili karar yapılarını anlamak olduğu için, öncelikle bazı tasarım ve tasarım yönetimi kavramlarını daha anlaşılır kılmak için bir literatür araştırması yapılmıştır. Ayrıca tasarımla ilgili karar verme eylemi ve marka yönetiminin tasarım kararlarındaki rolü, Hızlı Tüketim Ürünleri şirketleri için aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tez bünyesinde sorduğumuz soruların cevaplarını bulmak için, seçilen Hızlı Tüketim Şirketleri ile derinlemesine yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak kapsamlı bir kalitatif araştırma yapılmıştır. Bu kısımda, öncelikle araştırma için uygun olan şirketleri ve bu şirketlerdeki yönetici seviyelerini seçerken hangi kriterleri ele aldığımız açıklanacaktır. Hem kalitatif araştırma hem de derinlemesine görüşme teknikleri irdelenerek araştırma metodumuzun daha iyi anlaşılabilirliği sağlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, araştırmanın bütünsel olarak tasarlanma süreci ve araştırma yapısının ve görüşme rehberinin ne şekilde tasarlandığı gösterilecektir. Tezin son bölümü, çalışmanın sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır. Bu kısımda, öncelikle yapılan kalitatif çalışmanın detaylı bir raporu sunulacaktır. Rapor sunumunda daha açık ve anlaşılır bir anlatım ortaya koyabilmek için her bir ana araştırma sorusu alt başlıklar olarak ele alınmaktadır. Bunun sonrasında, çalışmanın temel bulguları özetlenecek ve nihai olarak da ilerde yapılabilecek başka akademik çalışmalar için fırsatlar ve olası yeni araştırma başlıkları tartışılacaktır.
In this study, we will explore at which level the design decisions are taken in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies in Turkey and what criteria are used for design decision making. Within this framework, we will do a qualitative study covering both local Turkish FMCG companies and also the multinational FMCG companies which are operating in Turkey. We will try to discover who decision makers are and we will try to understand which criteria they are using for design related decision making process. The introduction section will highlight the background of this study especially by explaining the relationship between the thesis scope and the academical and professional frame of the author. We will also describe boundaries of FMCG industry and we will see the common marketing practices in FMCG. This section will also aim to express the genesis of the functional diversity within the companies, which will mirror the integration of design to marketing and management processes. Since we aim to reach design oriented decision makers of FMCG companies and to learn about the internal hierarchy for the design decisions, first we start with a literature study to understand some key notions concerning design and design management. We will try to lighten the design decision notion and the roots and role of brand management for design decisions within FMCG companies. We will perform a comprehensive qualitative study within face-to-face depth interview method to have a clear understanding of thesis questions within the selected FMCG companies. Hereby, first we will explain the rational behind selecting the suitable companies and suitable management positions of these companies for our research. We will examine qualitative research technique and in-depth interview technique to lay a more tangible groundwork for our research method. We will make visible the research design process and also how the interview structure and the interview discussion guide designed. Last chapter of this thesis is dedicated for the findings and conclusions of the study. Here, we will first submit the detailed report of our qualitative study under sub-titles of each main research question. Then after we will present a conclusion and finally we will discuss the opportunities for further academical researches.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
URI: http://hdl.handle.net/11527/13339
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10082403.pdf9.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.