Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12855
Title: Farklı Yükseklik Ve Örnekleme Aralıklarındaki Rüzgar Verilerinin Rüzgar Potansiyeli Tahminine Etkisinin İncelenmesi
Other Titles: Effects Of Wind Datas Collected At Different Heights And Time Intervals To The Wind Potential
Authors: Güler, Önder
Fırtın, Ebubekir
Enerji Bilim ve Teknoloji
Energy Sciences and Technologies
Keywords: Enerji
Mühendislik Bilimleri
Rüzgar
Rüzgar enerjisi
Rüzgar hızı
Rüzgar santralleri
Rüzgar türbinleri
Rüzgar yönü
Energy
Engineering Sciences
Wind
Wind energy
Wind speed
Wind plants
Wind turbines
Wind direction
Publisher: Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Abstract: Enerji fiziksel olarak bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlansa da, günümüzde ülkelerin politikalarında yer alması sebebiyle bu anlamının çok ötesinde bir yer edinmiştir. Fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması dolayısıyla, enerji yönü olan politikalar tarih boyunca hiç bu kadar ön planda olmamıştı. Bu politikalar rüzgar ve güneş enerjisi gibi, fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek sistemlerin geliştirilmesine sebep olmuştur. Özellikle son 10 yılda rüzgar enerjisi ülkemizde ve tüm dünyada önde gelen sektörlerden olmuştur. Rüzgar enerjisine olan bu eğilim akademik alanda da kendini göstermiş ve bir çok çalışma ile belli bir bölge için maksimum enerji kazancı sağlanmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Bu sebeple bu çalışmanın amacı Balıkesir'deki yüksek enerji yoğunluklu bir bölgede yapılan rüzgar ölçümleri kullanılarak, güç kanununun farklı alfa değerleri ile kullanılmasıyla sonuçlardaki değişiklikleri ortaya koymaktır. Ayrıca türbin göbek yüksekliğinde yapılan ölçümlerin önemini vurgulamak da yine bu çalışmanın amaçlarındandır. Bu çalışmalar hem 3 farklı türbin modeli için 36 MW'lık bir rüzgar elektrik santrali tasarlanarak, hem de ölçüm noktasında tek türbin olduğu varsayılarak, yaklaşık 100'e yakın farklı durum için yapılmıştır. Sonuç olarak ölçümlerin türbin göbek yüksekliğinde yapılmasının gerekli olduğu görülmüş, empirik bağıntıların enerji analizlerinde ciddi hatalara sebep olabileceği anlaşılmıştır.
Although energy is defined as the ability of a sisytem to perform ?work?, today, it means more than its physical meaning due to its importance on countries policies. Policies with energy aspect, has never been such considerable since energy has been used for centuries as a result of fossil fuels is getting run out and will be completely exhausted in near future. However there always have been alternative energy to the fossil sources, like solar and wind energy. Especially with last decade wind energy has become more populer and a leading sector all over the world including Turkey. This trend has resulted with lots of academic studies to improve the energy acquisition from wind at site specific conditions. Therefore scope of this study is to determine the wind energy potential at Balikesir / Turkey by using different alpha values with ?Wind Power Law?. It also aimed with this study that to identify the importance of the wind measurements at turbine hubheights. All these studies have been performed with 3 different wind turbine models for 36 MW installed power capacity and with one turbine at measurement point, that means energy yield calculations for almost 100 different conditions. Consequently all results showed that the wind speed measurements should be made at hubheights of turbines. Otherwise empiric relations will cause errors on calculations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12855
Appears in Collections:Enerji Bilim ve Teknoloji Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000148130001.pdf5.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.