Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12645
Title: Hemşin Horonlarında Atma Türküler
Other Titles: Atma Turku İn Hemsin Horon
Authors: Koç, Adnan
Saatçi, Yonca
227563
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Halk bilimi
Türk halk müziği
Türküler
Music
Folklore
Turkish folk music
Folk songs
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Hemşin Horonlarında Atma Türküler? adlı bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Hemşin bölgesinin kısa tarihçesine yer verilmiştir. Diğer bölümde Karadeniz Bölgesi'nin horon kültürüne değinilerek, bölgede horon tanımlamaları, bölge insanı için horonun ne anlam ifade ettiği, horon çeşitliliği ve halkın yaşayışıyla horonların bağlantısından söz edilmiştir. Hemşin bölgesinde oynanan horonların isimleri, melodik ve ritmik yapıları ile birlikte eşlikçi çalgılara değinilerek, dördüncü bölüme geçilmiştir. Bu bölümde Karadeniz folklorunun önemli unsurlarından biri olan, Trabzon, Rize ve çevresinde ?atma türkü? geleneği incelenmiştir. Devamında ise Hemşin bölgesinde ve bölge dışında atılmış olan türkülerden örnekler verilmiştir. Notaya alarak derlediğimiz sözlü eserler ve bölgenin tulum icracılarından dinleyerek notaya aldığımız horonların türkü bölümleri, çalışmanın son bölümünü oluşturmuştur.
That study called ?Atma turku in Hemşin horon? consists of four sections. A brief history of Hemşin site is mentioned at the first section. At the next section, there are discussions about horon tradition of Karadeniz region, definitions of horon at that region, its meaning for local community, variety of horon and the connection between horon and these people?s life styles. There comes the fourth section after discoursing the names, numbers, melodic and rhythmic structures of horon dance of Hemşin site and accompanying instruments. At that section, atma turku tradition which is popular at about Trabzon, Rize cites and is an important feature of Karadeniz folklore was examined. Variety of atma turku were mentioned giving some examples too. After that, there are some examples about atma turku of Hemşin horon performed at Hemşin site and outside. There comes the last part of this study with horon folk songs that we composed after listening to regional bagpipe performers and compiled after some researches at that site.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12645
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415051017.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.