Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12639
Title: Başlangıç Seviyesinde ‟Kanun” İçin Etütler
Other Titles: Etudes Of Beginner Level For ‘qanun’ Instrument Summary
Authors: Beşiroğlu, Şehvar
Kırımlıoğlu, Volkan
286608
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Etüt
Kanun
Müzik aletleri
Çalgı eğitimi
Çalgılama teknikleri
Music
Study
Kanun
Musical instruments
Instrumental education
Instrumentation techniques
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Türk müziğini elimizde bulunan en eski kaynaklardan 20. yy' a kadar olan süreçte incelediğimiz zaman müziğimizin vokal ağırlıklı bir müzik olduğunu görüp, çalgılarımızın da en başta gelen işlevinin eşlik olduğunu görürüz. 20 yy. ` da gitgide önemi artan saz musikisi ile enstrumanlarımızın müzik içerisindeki fonksiyonları değişip solistik yönleri eskiye nazaran daha ön plana çıkmıştır.Bu değişen çalış tekniği ve uslup doğrultusun da icracıların teknik becerilerinin yüksek oluşu artık günümüzde aranan özelliklerin en başlarında gelmektedir.Bu sebep ile çalgı eğitimine başlayan kişiler için teknik becerileri geliştirici egzersiz ve etüt ihtiyacı doğmuştur. Bu ortaya çıkan eksikliğin giderilebilmesi amacıyla enstruman eğitimine başlayan öğrenciler için çalgının tarihi süreci ve gelişimi, yapısal özellikleri ve kanun çalgısı eğitimi başlangıç seviyesinde kullanılmak üzere etütlerin bulunduğu bu tez yazılmıştır
As Turkish Music has been perused by using all the sources, which include both the most ancient sources and the current sources, it can be clearly seen that Turkish music is vocal-oriented andalso the foremost function of Turkish musical instruments is accompaniment. By the increasing importance of instrumental music during the twentieth century, the functions of national instruments in music have changed and their solistic features have taken over when compared with the past. Because of changing style requirement, high tecnic capacity and abilities have became the most important properties of players. This thesis was written to enlighten the students, who start their instrument education, by focusing on the qanun?s historical process, improvement, structural features, significant luthiers, and some exercises for beginning level.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12639
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415071022.pdf5.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.