Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBeşiroğlu, Şehvartr_TR
dc.contributor.authorBaktagir, Gökseltr_TR
dc.date2014tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:06:59Z-
dc.date.available2017-01-19T12:06:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12621-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014en_US
dc.description.abstractKanun enstrümanında geçmişten günümüze sağ el ağırlıklı teknikler geliştirilmiş olup, sol el atıl kalmıştır. Ancak iki elle icra edilen kanun üzerinde sağ el, sağ taraftaki eşik bölümüne (tellerin üzerinden geçtiği) yakın olduğu için, bu bölgede mızrap vuruşlarında nispeten daha sert ve metalik sesler çıkar. Oysaki sol elin bulunduğu bölgede mızrap vuruşlarının sedası daha yumuşak ve müzikaldir. Bir enstrümanın teknik gelişimine katkı sağlayacak olan etütlerde öncelikli hedef güzel tınıları elde etmek olduğu için, sazın yapısına uygun olan mızrap teknikleri, bu ana hedef doğrultusunda oluşturulmuştur. Bunun sonucunda icrada her iki elin işlevinin önemi anlaşılmış, sol ve sağ eli kuvvetlendirecek etütler yazılmıştır. Bu etütlerin yazılış amacı ise enstrüman öğrenen kişilerin icralarını daha sağlam temeller üzerine oturtmasını sağlamak içindir. Bu yöntem ile sazın üzerindeki hâkimiyetin artmasının haricinde, daha güzel tınılara kavuşulmuş ve icrada pratiklik kazanılmıştır. Bu tezin amacı, icrada vurguyu içinde barındırarak, her iki elin gelişimine katkı sağlayacak şekilde formüle edilmiş özgün etütler yazmak suretiyle icrayı zenginleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda yazılmış olan etütler, şekiller ve nota örnekleriyle anlatılmıştır. Mızrap tekniklerini doğru zemine oturtmayı hedefleyen etütler ile bunların çalışmaları ve uygulamaları yapılıp, stüdyoda kayda geçirilmiştir. Gerçekleştirilen kayıtta yazılan etütler, hem bugüne kadar daha çok boşta kalan elin sıralamasıyla oluşturulan icra biçimiyle de örneklendirilerek, formüle edilmiş haliyle videoya kaydedilip, hem görsel, hem de kulak yoluyla elde edilen sonucun mukayesesine imkân sağlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThroughout the history, for kanun instrument, technics based on right hand have been improved, yet comparatively left hand has been left useless. However, on kanun, which is played with both hands, right hand is closer to the part where lines are passed by, on this part, the music and voice obtained by the hit of plectrum is hard and metalic; however, on the part of left hand standing, hitting of plectrum should provide soft and musical sound. The primary and basic aim of the etudes written for the contribution of technical improvement of kanun instrument is to obtain soft and desired sound. As a result, importance of both hand is understood, etudes to strenghten both right and left hand have been improved. The purpose of the etudes presented in this thesis is for kanun player to lead a way to base playing on strong composition opportunity. By this way, kanun player would not only get dominance on the instrument but also get practicality on playing. The purpose of the thesis presented is to richen and improve playing by the formulated etudes which will pave a way for player to use both hands. For this purpose, etudes are explained and clarified by shape and note examples. Etudes aiming to have plectrum tehcnices sit on perfect bases are recorded on studio. By this way, it will provide possibility to compare the results obtained by both visionally and audiolly recorded which pave the way for improvement of the hand which is left useless but will be developed by playing the etudes written according to this target.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectEtüttr_TR
dc.subjectKanuntr_TR
dc.subjectMüzik aletleritr_TR
dc.subjectMızraktr_TR
dc.subjectSazlartr_TR
dc.subjectÇalgılama teknikleritr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectStudyen_US
dc.subjectKanunen_US
dc.subjectMusical instrumentsen_US
dc.subjectSpearen_US
dc.subjectInstrumentsen_US
dc.subjectinstrumentation technicen_US
dc.titleKanun Sazında Sağ Ve Sol El İçin Yazılmış Teknik Geliştirici Etütler Ve Saz Eserleritr_TR
dc.title.alternativeEtudes And Instrumental Pieces For Improving Technical Skill In Playing Kanun Written For Right And Left Handsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
404881007.pdf11.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.