Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12610
Title: İstanbul’da Bir Sûfi Cemi; Fatih Semti-rifâî Muharrem Ayini Örneği
Other Titles: A Sûfi Gathering In Istanbul; Exploring A Rifâî Muharrem Ritual From The Fatih District
Authors: Toksoy, Atilla Coşkun
Özkılıç, Hüseyin
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: Müzik
Cem
Dini müzik
Dini tören
Rifai tarikatı
Sufi
Tarikatlar
Zikir
Music
Cem
Religious music
Ritual
Rifai religious order
Sufi
Religious orders
Mention
Issue Date: 2014
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Fatih Rifâî sûfilerinin 1 Aralık 2011 tarihinde icra ettiği bir Muharrem mukabelesini ele alan bu çalışma muhtelif kısımlardan oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra tez içerisinde sıkça kullanılan bazı terimlerin anlamlarının açıklandığı bir bölüm yer almaktadır. Çalışmanın devamında ise gözlem konusu olan Fatih Rifâîleri'nin fikir önderlerinin geçmişten günümüze, sanat ve müziğe yaptığı katkıları anlatan bir bölüm bulunmaktadır. Çalışmanın iskeletini teşkil eden bölüm ise ayinin detaylarıyla tespit edildiği bölümdür. Bu bölümde "Rifâî sûfi ayini" müzikolojik yöntemlerle ele alınıp açıklanmıştır. Tezin son bölümünde ise uzmanlarla yapılan röportajlar yer almaktadır. Röportajlar bölümünden sonraki "ekler" bölümünde, ayin sırasında icra edilen eserlere ait güfte metinleri yer almaktadır.
This study examines ritual of the Fatih Rifâî sûfis that was performed on December 1st 2011 and is comprised of various sections. Following the introduction, a section that is dedicated to the description of some of the key concepts that are used frequently throughout the thesis will be provided. The remainder of the study, in turn, entails a detailed analysis of the contributions of the ideational pioneers of Fatih Rifâîleri, reflecting on their contributions to arts and music. At the heart of this study lies a section that scrutinizes the zikir ritual. The concluding section of the thesis, in turn, offers a collection of interviews conducted with numerous experts on the subject. The Appendix includes the scripts of the compositions that sûfis perform during the ritual.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/12610
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
403001005.pdf14.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.