Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12609
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenel, Süleymantr_TR
dc.contributor.authorKaymakçıoğlu, Nimet Bülbültr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:06:53Z-
dc.date.available2017-01-19T12:06:53Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12609-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009en_US
dc.description.abstractKayserinin (1921) Endürlük köyünde doğan Ahmet Gazi Ayhan, folklorumuzda önemli bir yeri olan Türk Halk Müziğimize sazıyla, sesiyle ve birikimleriyle eşsiz değerler katmış; yöresinin ezgilerini tarihsel ve kültürel birikimini, ustaca kullandığı sazıyla ifade etmiş usta bir sanatçıdır. Yöresinin türkülerini derlemesi ve yorumlamasının yanıısıra sanatkâr kişiliğiyle birçok önemli ezgiye de imza atmıştır. Bu halk sanatçısının hayatı, sanatçı kişiliği ve sanatını icra etmek için verdiği mücadeleler birçok şahidin diliyle tarihin unutulan sayfalarından çıkartılarak söz konusu olan bu tezin sayfaları arasına girmiştir. Bu tez, bir yönüyle de; 09 şubat 1987 yılında hayata gözlerini kapatan Ahmet Gazi Ayhan'a ait dünün bilgi ve belegelerini gelecek nesillere taşımayı amaçlayan bir hayat öyküsüdür.tr_TR
dc.description.abstractMr. Ahmet Gazi Ayhan was born in Endürlük village in Kayseri, he also has been contributed the unique values by his instrument (saz) and his knowledge level of the sound to our Turkish folk music which is an important place in our folklore. He has been expressed in the instrument has a subtle ,historical and cultural background of his region melodies,moreover, order in this regard have reached virtuoso competence. In addition to the collection and interpretation of the local folk songs also signed many important & popular melodies with his artistry personality. This thesis, in one of it?s aspects, is a life story which aims to carry the information and documents to future generations about Ahmet Gazi Ayhan who passed away on 09th February 1987.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectAhmet Gazi Ayhantr_TR
dc.subjectBiyografitr_TR
dc.subjectEzgitr_TR
dc.subjectHalk müziğitr_TR
dc.subjectTürk halk müziğitr_TR
dc.subjectTürkülertr_TR
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectAhmet Gazi Ayhanen_US
dc.subjectBiographyen_US
dc.subjectIntonationen_US
dc.subjectFolk musicen_US
dc.subjectTurkish folk musicen_US
dc.subjectFolk songsen_US
dc.titleAhmet Gazi Ayhan’ın Hayatı Ve Sanat Hayatıtr_TR
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID253855tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415971010.pdf11.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.