Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12488
Title: Bağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci
Other Titles:  The change process of the East Black Sea region music as part of (net)tachmental thought
Authors: Karahasanoğlu, Songül
Akat, Abdullah
264419
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology  and Theory of Music
Keywords: Doğu Karadeniz bölgesi
Karadeniz bölgesi
Müzik endüstrisi
Müzik kültürü
Müzik tarihi
Müzikte değişim
Eastern Black Sea region
Black Sea region
Music industry
Music culture
Music history
Music exchange
Issue Date: 2010
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, alan araştırmalarının ortaya çıkardığı kişisel deneyimler ve (b)ağsal düşünceden hareketle yeryüzündeki tüm yerel kültür ürünlerine özellikle de müziklere gerçek anlamda yaklaşabilmek hedeflenmiştir. İdeolojik olandan uzak durarak, hakim olan düşünce sorgulanarak, makroya mikro bakarak, mevcut olanın içindeki çözümlemeler yapılarak yalnızca değişim aranmakta ve değişimi ifade çabası gösterilmektedir. Ayrıca, makroya mikro bakabilmek, yerel kültür ürünlerini bulundukları alan içindeki tüm unsurların ortak ürünü olarak değerlendirmek, hiç bir unsura köken aramadan kökten sapmanın doğruluğuna inanmak, taşınma ile nelerin değişebileceğini görmek, tekrarın niteliğinin değişimi nasıl etkilediğini ve yön verdiğini anlamak gibi bu çalışma için önemli görülen ifadeler, bir anlamda da değişim sürecinin çözümlenmesini sağlamıştır.
In this work, the aim is to approach all products of the local culture in the world, especially the music, in the literal sense according to the personal experiences that field research brought out and (net)tachmental thought. Only the change is pursued and an effort is made to express the change by avoiding the ideological one, by questioning the dominant thought, by looking at the macro in micro and by analysing the present one. In this way, looking at the macro in micro, evaluating the local culture products as the common product of all the compoments of the area they are in, believing in the accuracy of moving away from the roots without finding roots for any components, seeing what moving can change, understanding how the quality of the repetition affects the change and leads it and these kind of expressions that are important for this work help analysing the change process in a sense.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/12488
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
414062001.pdf3.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.