Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12450
Title: Sibling Composition And Educational Attainment Of Boys And Girls
Other Titles: Aile İçindeki Çocukların Dağılımı Ve Kız, Erkek Çocukların Öğrenim Durumları
Authors: Hisarcıklılar, Mehtap
Koç, Zeynep Gülçin
227719
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Aile eğitimi
Doğum aralığı
Economics
Family education
Birth interval
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'deki çocukların öğrenim durumu üzerinde aile içindeki kardeşlerin cinsiyet dağılımı, sayısı ve doğum sırası etkilerinin belirlenmesi, sıralı probit modeli ve rassal etkileri içeren sansürlü sıralı probit modeli uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Cinsiyete bağlı farklılaşmanın incelenmesi amacıyla bu iki model kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı tahmin edilmiştir. Çocukların öğrenim durumları için, en son mezun olunan okul seviyesi mezun olmamak, ilkokul mezunu olmak, ortaokul mezunu olmak ve lise mezunu olmak şeklinde tanımlanmıştır. Modellerin tahmin sonuçları açıklayıcı değişkenlerin en son mezun olunan okul seviyesi üzerindeki etkilerini açıklamaktadır. İki modelden elde edilen tahmin sonuçları birbiriyle tutarlıdır. Bu çalışmada, ebeveynlerin eğitiminin, aile içindeki çocukların sayısının ve cinsiyet dağılımlarının, kız ve erkek çocukların öğrenim durumunu etkileyen en önemli faktörler olduğu bulunmuştur.
In this study ordered probit model and random effects ordered probit with censoring model are used to determine the effects of sex composition, number and birth order of siblings on the educational attainment of children in Turkey. These models are estimated separately for boys and girls in order to investigate gender-based differentiation on education. For educational attainment of children no graduation, primary school graduation, middle school graduation and high school graduation are determined as last school graduation levels. The estimation results of the models explain the effects of explanatory variables on the last school graduation levels of children. The results of estimations of the two models are consistent with each other. In the study, parental education, number and sex composition of siblings are found to be the most important factors on educational attainment of boys and girls.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12450
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412061022.pdf459.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.