Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12416
Title: Türk Sinemasında İç Mekân Tasarımında İçmimarın Rolü
Other Titles: The role of interior architect on interior space design in Turkish cinema
Authors: Şener, Hasan
Tosun, Merve
286621
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Sinema
Türk sineması
İç mekan tasarımı
İç mimari
Interior Design and Decoration
Cinema
Turkish cinema
Interior design
Interral architecture
Issue Date: 2011
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Tez çalışması kapsamında, sinema filmlerinde setin tamamının tasarımından ve yapımından sorumlu olan yapım tasarımcısı veya sanat yönetmeninin yaptığı işin kapsamının ve niteliğinin, bir içmimarın yaptığı işin kapsamına ve niteliğine benzer ve farklı yanları gözetilerek içmimarın bu sürece katılımı sorgulanmaktadır. Bunun için tezin ilk üç bölümünde sinema ile ilgili genel tanım ve kavramlar, sinema ve içmimarlık disiplinlerinin arakesit ve ayrım noktaları, sinema seti tasarım ve yapım süreci, sinemada yapım tasarımcılığı ve dekor tasarımı ile ilgili Türkiye'de ve Türkiye dışındaki eğitim programları gibi konular kaynak araştırması sonucunda açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise genel bir Türk sinema tarihinden sonra seçilen üç Türk filmi, set tasarımı, set tasarımı sürecinde rol alanlar ve filmlerin sanat yönetmenleri ile yapılan röportajlar üzerinden incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sinema filmi seti tasarımı sürecinde yapım tasarımcılığı rolü için gerekli altyapının içmimarlık eğitimi ile sağlanabildiği belirlenmiştir. Ayrıca yapım tasarımcılığı görevi için oluşturulabilecek bir eğitim programında işlenmesi gereken alt başlıklar, kaynak araştırmasından ve röportajlardan elde edilen bilgilere dayanılarak öneri halinde sunulmuştur.
In this study, the context and quality of an art director or a production designer?s -who is responsible for designing and constructing the whole set- and an interior architect?s work is compared in order to find the interior architect?s participation to the process of a motion picture by looking for the similar and different sides. Therefore, general notions and definitions about cinema, intersections and sections of cinema and interior architecture disciplines, set design and construction process, the education programs in Turkey and other countries about production design for motion pictures are indicated according to the literature review. In the fourth part, after a general Turkish cinema history, the three selected Turkish films are analyzed in terms of set design, the people taking part in the design and construction process and the interviews with the films? art directors. Based on results of this study, we state that interior architecture education can provide the major infrastructure for the role of production design during the process of film set design. According to our literature reviews and interviews with leading art directors, we also provide major topics that should be discussed during an education program for production design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/12416
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418091019.pdf6.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.