Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12326
Title: Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda Finansmanı Ve Savaşan Diğer Devletlerle Karşılaştırılması
Other Titles: Finance of the First World War in the Ottoman Empire and the comparison with some other countries
Authors: Tokdemir, Ertuğrul
Akıncı, Emre
İktisat
Economics
Keywords: Ekonomi
Dünya Savaşı I
Finansman
Osmanlı
Osmanlı Devleti
Savaş ekonomisi
Economics
World War I
Financing
Ottoman
Ottoman State
War economics
Issue Date: 2009
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Birinci Dünya Savaşı, günümüze kadar süren dünya düzeninin oluşmasında çok önemli bir rol oynayan; ülke sınırlarının çizilmesini ve hatta birçok devletin ortaya çıkmasını sağlayan en önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada, iktisadi bir bakış açısı ile aşağıdaki konular incelenmiştir: ?Ekonomik bir unsur olarak savaş, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve diğer bazı devletlerin savaşı finansmanı, halkın iaşesi ile halkların refah düzeylerindeki dramatik düşüşler, finansal kaynaklar, savaş ekonomisi ve sonuca olan etkisi.? Aynı zamanda, sayısal veriler ile ülkelerin durumları karşılaştırılmıştır.
The Great War I has played a big role in the history and even has determined some country borders. In this study, WW-I was examined with the economical point of view, and the fallowing subjects have been summarized: ?The idea of the war as an economical unit; finance of the war in the Ottoman Empire and in the some other countries; efforts for feeding of peoples during the war with giant fall of welfare; financial resources; economics of war and the effects to the end of the battle.? Also, the relative situations of countries have been compared with the numerical data.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12326
Appears in Collections:İktisat Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
412021012.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.