Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12216
Title: Ieee 802.16 Erişim Terminalleri İçin Sıradüzensel Kanal Duyarlı Çizelgeleyici
Other Titles: A Hierarchical Channel Aware Uplink Scheduler For Wimax Base Stations
Authors: Oktuğ, Sema
Yurdakul, Zeynep
371535
Bilgisayar Bilimleri
Computer Science
Keywords: Wimax
Çizelgeleyici
NS-2
Wimax
Uplink
Scheduling
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Abstract: Bu tez, IEEE 802.16 erişim terminalleri için, hem SNR (Signal to Noise) değişikliklerini dikkate alarak bantgenişliğini etkin kullanımını sağlayan, hem de hizmet niteliği (QoS) gereksinimlerine dayalı olarak farklı trafik sınıfları için farklılaştırırılmış hizmet sağlayan, sıradüzensel kanal duyarlı bir çizelgeleyici önermektedir. Hizmet sınıfları arası çizelgeleme için RED (Random Early Detection) tabanlı bir Ağırlıklı Adil Öncelikli Kuyruklama (WFPQ) algoritması önerilirken, sınıf içi çizelgeleme için kanal duyarlı bir çizelgeleyici önerilmiştir. Hizmet sınıflarının ağırlıkları her hizmet sınıfının Hizmet Niteliği (QoS) gereksinimlerine dayalı olarak değişmektedir. Abonelerin ağırlıkları ise kanal niteliği ve bantgenişliği isteklerine göre belirlenmektedir. Önerilen çizelgeleyici ns-2 ile gerçeklenmiştir. Simülasyon sonuçları, sistemde iletilen toplam veri miktarının, daha düşük öncelikli hizmet sınıflarının bantgenişliği yokedilmeden, arttığını göstermektedir.
This thesis proposes a hierarchical channel aware uplink scheduler for WiMAX base stations, which not only utilizes the available bandwidth by considering Signal to Noise (SNR) variations, but also provides differentiated services among the various traffic classes based on the QoS requirements. A Random Early Detection (RED) based Weighted Fair Priority Queuing (WFPQ) algorithm for inter-class scheduling and a channel aware algorithm for intra-class scheduling are proposed. Weights of the service classes are adaptive according to the QoS requirements of each service class. Weights of the subscriber stations are assigned based on their channel quality and bandwidth requests. The proposed scheduler is implemented on ns-2. Simulation results show that overall system throughput is improved without starving lower priority service classes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/12216
Appears in Collections:Bilgisayar Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
704061015.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.