Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12105
Title: Oracle Veritabanı Yönetim Sistemi Ve Bazı Uygulamaları
Other Titles: Oracle Database Management System And Some Applications
Authors: Demiralp, Metin
Akyüz, A. Okay
Sistem Analizi
System Analysis
Keywords: Oracle
Veritabanı
Web Sipariş Servisi
Oracle
Database
Web Order Service
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, Oracle veritabanı mimarisinin önemli konuları, dağıtık veritabanları arasındaki ilişkiler, ileri PL/SQL programlama teknikleri üzerinde durulmuş Oracle’ın iBCS2 portu kullanılarak Linux üzerinde kurulumu ile çalıştırılması açıklanmıştır. Oracle Web Uygulama Sunucusu kullanılarak Oracle-Web Tabanlı Sipariş Servisi hazırlanmıştır. 3’lü sıralı mimariyi esas alan Web programları aynı zamanda Dev/2000 Forms Designer, Dev/2000 Reports ve Graphics Designer araçları ile geliştirilen karar destek mekanizması açısından zenginleştirilmiş raporlar ve arka ofis uygulamalarıyla birlikte İTÜ’ye özgün, klasik internet mağazacılık sistemi anlayışından farklı bir çözümdür. Üyelik sistemi ve cari hesap izleme söz konusudur. Sistemin zamanla müşterilerini tanıması ilgi alanlarını belirleyerek uygun satış politikaları ile çeşitli yaklaşımlarda bulunabilmesi hedeflenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Promosyon ve kredilendirme sistemi gibi ilave özelliklerle zenginleştirilmiş olan sistem üzerinde arka ofiste raporlamanın yapılabileceği gibi, Web üzerinde de raporlama olasılığına sahiptir. Web programları Oracle Web Uygulama Sunucu’sunun PL/SQL kartuşu kullanılarak yazılmıştır.
In this study, the essential subjects of Oracle Database Archhitecture, relations between distributed databases and advanced PL/SQL programming technics are concidered and working with Oracle on Linux operating system using iBCS2 port is explained. Oracle-Web based order system is designed by using Oracle Web Application Server. Web programs, which are based on 3-tiered architecture, are improved with backoffice applications, which are developed on Dev/2000 Forms Designer, Dev/2000 Reports and Graphics Designer tools, helps to decision support systems and is a sollution, which is essential to ITU, and it’s different from classical way of internet retail systems. Membership system and personal account management is available. It’s aimed and realized that, the system knows about it’s customers by the time and determines their interests, so it can approach them by most suitable sales politics. System, to which Promotion and credit systems are added also, has also internet based reporting as it has back office reporting styles at the same time. Web programs are written by using Oracle Web Applications Server’s PL/SQL cartridge commands.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12105
Appears in Collections:Mühendislik Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
388.pdf94.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.