Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12091
Title: Sismik Yükler Etkisindeki Silindirik Tanklarda Mod Süperpozisyonu Yöntemi İle Sıvı-yapı Etkileşimi Problemlerinin Çözümü
Other Titles: The Solution Of Fluid-structure Interaction Problems Under Seismic Loaded Cylindrical Tanks By Normal Mode Superposition Method
Authors: Ergüven, Ertaç
Saatçı, Mustafa
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Sıvı yapı etkileşimi
Silindirik tanklar
Mod süperpozisyonu
Serbest titretim
Sismik yükler
Fluid structure interaction
Cylindrical tanks
Mode superpozition
Free vibration
Seismic loads.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada sıvı dolu tankların deprem yükleri etkisi altındaki davranıları incelenmiştir. Çalışmada, sıvı-yapı etkileşimi problemleri için mod süperpozisyonu yöntemi kullanıldı. Deprem altında sıvı-yapı sisteminin cos? tipi serbest titreşim modları kullanıldı. Sıvı analitik olarak incelenirken etkileşimde bulunduğu yapı elastik kabul edilip mod süperpozisyonu yöntemi kullanılarak çözüme gidildi. Elde edilen denklem takımındaki bilinmeyenler, yapıda düğüm noktalarının yerdeğiştirmeleri, sıvıda yerdeğiştirme potansiyeli ve hidrodinamik basınç ifadeleridir.
In this work, the behaviour of fluid filled cylindrical tanks under seismic loads is studied. In this study the normal mode superposition method is used for fluid stucture interaction analysis. Cos? type free vibration modes were considered for fluid structure system under eartquake loads. The fluid behaviour is examined analytically. The structure is considered as linear elastic and the normal mode superposition method is used for solution. The unknowns of the equation system are the displacements of nodes of the structure, the displacement potential and hydrodynamic pressure of fluid.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/12091
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
266.pdf84.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.