Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12085
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHasgür, Zekitr_TR
dc.contributor.authorYavuztürk, Hasan Zafertr_TR
dc.date1998tr_TR
dc.date.accessioned2016-01-18T13:33:46Z-
dc.date.available2016-01-18T13:33:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12085-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, taşıyıcı sistem bakımından farklı 2 yapının yatay yükler etkisindeki davranışları 10 katlı ve 15 katlı binalar için incelenmiştir. Bu amaçla, betonarme çok katlı yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemlerden, Tünel kalıp Sistemler ile Perde-çerçeve sistemler ele alınmıştır. Örnek olarak alınan 2 taşıyıcı sistemin, kullanım alanı ve mimari nitelikler gibi diğer özellikleri değiştirilmemiş, böylece hangi taşıyıcı sistemin hangi durumlarda kullanılmasının daha elverişli olduğu araştırılmıştır. Ayrıca 4 farklı yapı sisteminin beton,donatı maliyetleri hesaplanmış, birim beton miktarı ve birim kullanım alanı için hesaplanan bu maliyetler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak her iki sistemin de maliyet, yatay yüklere dayanım ve inşaat hızı gibi konulardaki avantaj ve dezavantajları ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the behaviour of two 10 and 15 storey buildings, different in structural system under horizontal forces was examined. The systems, shear-wall system and shear-frame systems (among the structural systems for multı storey reinforced buildings) were observed. The properties of these 2 exemplary systems, such as the area in use and architectural characteristics were not changed in order to investigate which structural system to use more effectively under different circumstances. The concrete, iron costs of four different building systems were calculated and these costs calculated for unit concrete quantity and unit area in use were compared with eachother. As a result the advantages and disadvantages of these two systems in addition to the cost, the resistance to horizontal forces and the time spent for building were found out.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTaşıyıcı Sistemtr_TR
dc.subjectYatay Yüktr_TR
dc.subjectDavranıştr_TR
dc.subjectStructural Systemen_US
dc.subjectHorizontal Forcesen_US
dc.subjectBehaviouren_US
dc.titleTaşıyıcı Sistem Bakımından Farklı 2 Yapının Yatay Yükler Etkisindeki Davranışlarının İncelenmesi (10 Ve 15 Kat İçin)tr_TR
dc.title.alternativeThe Comparison Of The Behaviour Of Two Buildings, Different In Structural System Under Earthquake Forces ( For 10 And 15 Storeys)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122.pdf202.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.