Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12084
Title: Konaklar Demıryolu Köprüsünün Değerlendirmesi Ve Rafine Bir Bilgisayar Modelinin Hazırlanması
Other Titles: Testing And Evaluation Of Konaklar Railway Bridge
Authors: Uzgider, Erdoğan
Avcı, Caner
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Konaklar demiryolu köprüsü
köprü testleri
rafine bilgisayar modeli
rijit çubuk
rijitlik kaybı.
Konaklar railway bridge
bridge tests
refined computer model
rigid bar
rigidity looseness
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Konaklar demiryolu köprüsü üzerinde belirli elemanlardaki gerilmeleri ölçme amaçlı olarak gerçekleştirilmiş olan köprü testlerinden elde edilmiş olan sonuçlardan faydalanarak, köprünün elemanlarında meydana gelmiş olan rijitlik kayıplarını gözönüne alan ve de kafes kiriş düğüm noktalarındaki birleşimleri rijit çubuklarla ifade eden rafine bir bilgisayar modeli hazırlanmıştır.
In this study ,depending on the results of bridge tests which is done in order to determine the stress values on the definate elements on Konaklar Railway Bridge, a refined computer model is accopmlished which takes into any kind of rigidity looseness on sections and simulates the hinged connection of the truss by means of rigid bars.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/12084
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
392.pdf79.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.