Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12080
Title: Bazı Depremlerin Çeşitli Özelliklerine Göre Karşılaştırılması
Other Titles: The Analysis Of Some Earthquakes According To Various Aspects
Authors: Gündüz, Necmettin
Örmeci, Semra Gürbüz
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Deprem
Loma Prieta
Northridge
Erzincan
Dinar
Hasar
Earthquake
Loma Prieta
Northridge
Erzincan
Dinar
Damage.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerinden 1989 Loma Prieta ve 1994 Northridge, Türkiye’den 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri, sırasıyla, meydana geldikleri bölgelerin tektonik yapı-zemin durumu, sismolojik bilgiler-yer hareketi kayıtları ve hasar durumuna göre incelenmiştir. Her bölüm sonunda, dört deprem arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkılarak yapılan karşılaştırmalar ile genel sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; kötü zemin koşulları, depremin hakim periyodu ile doğal periyodları çakışan binalarda oluşan rezonans, yumuşak kat davranışı, güçlü kolon-zayıf kiriş prensibine uyulmadan yapılan tasarım ve inşaa, kiriş-kolon birleşim bölgelerindeki donatı detay kusurları, eski imar mevzuatlarındaki hatalar, imar mevzuatlarına uyulmaması, uygulama hataları, kısa kolonlar, malzeme kusurları, binaların ağır olması, yığma ve prefabrike binalarda duvar ve döşemeler arasındaki yetersiz bağlantı, bina içlerindeki ekipmanların yerlerine sağlam bir şekilde monte edilmemeleri, kaynak nitelik ve miktarının istenilen kalite ve sayıda olmaması en dikkat çeken hasar nedenleri olarak gözlenmiştir.
This study examines 1989 Loma Prieta and 1994 Northridge earthquakes in the USA, 1992 Erzincan and 1995 Dinar earthquakes in Turkey, respectively, considering three major issues: tectonic and soil characteristics of the regions, seismic data and records regarding earth movements and, finally, damages caused by the earthquakes. Furthermore, this study aims to reach to a general understanding on the subject through analyses of similarities and differences between the earthquakes in the respect of the aforementioned, major issues. As a result, weak soil conditions, soft storey behavior, resonance that occurred at structures, with natural periods being equal to default period of an earthquake, defects in the connection area of columns and beams, use of incorrect information from old editions of building codes, short columns, insufficient connection between slabs and walls in precast structures, equipment that were not installed correctly, the quantity and the quality of welding, the strength of some materials used in structures that were not as per the required standards for such earthquake loads and heavy structures are observed as the common causes of the major damages.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/12080
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
317.pdf79.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.