Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11871
Title: Gemi Dizel Motorlarında İkinci Kanun Analizi Ve Entropi Üretimi
Other Titles: Second Law Analysis Of Marine Diesel Engines And Entropy Generation
Authors: Özsoysal, O. Azmi
Çonkar, M. Yavuz
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: İkinci Kanun
Entropi
Kullanılabilirlik
Dizel
Second Law
Entropy
Availability
Diesel
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, dizel motorların emme ve egzost periyotlarında silindirlerde, turboşarjerde, emme ve egzost manifoldlarında oluşan zamana bağlı gaz akımını “homentropik olmayan akım modeli” ile simüle eden ve birinci kanun analizi yapan Fortran programlama dilinde yazılmış bir bilgisayar programına ikinci kanun analizi eklenmiş; böylelikle seçilen bir gemi dizel motorunun (MTU 396) birinci ve ikinci kanun analizleri gerçekleştirilerek silindirlerde üretilen entropi hesaplanmış ve sıkıştırma oranı, motor hızı, hava manifoldu basıncı, silindir çapı, hava manifoldu sıcaklığı, strok boyu ve egzost manifoldu basıncı gibi parametrelerle entropi üretiminin değişimi izlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulguların, literatürde bu konuda yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik gösterdiği gözlenmiştir.
In this study, a computer software program has been used which simulates the time-dependent flow during the intake and exhaust phases at the turbocharger, intake and exhaust manifolds and the cylinders of a diesel motor based on a “non-homentropic flow model” and makes first law analysis. By adding the second law analysis to this Fortran program, first and second law analysises have been performed for a marine diesel engine (MTU 396); entropy generation in cylinders has been calculated and observed with the changing values of different parameters such as compression ratio, motor speed, intake manifold pressure, cylinder diameter, intake manifold temperature, stroke length and exhaust manifold pressure. The comparison of the results with the ones in the literature was in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11871
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2328.pdf4.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.