Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11850
Title: Gemi Hareketlerinin Analizi
Other Titles: Analysis Of Ship Motions
Authors: Odabaşı, A.yücel
Erbaş, Burcu
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Dalıp-Çıkma Ve Baş-Kıç Vurma Birleşik Hareketleri
Dilim Teorisi
Ek Su Kütlesi Ve Sönüm Katsayıları
Coupled Heave and Pitch Motions
Strip Theory
Added Mass and Damping Coefficients
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Gemi dalgalar arasında ilerlerken altı serbestlik derecesinde hareketler yapar. Bu çalışma kapsamında, geminin baştan gelen düzgün dalgalarda yaptığı dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma birleşik hareketleri incelenmiştir. Öncelikle, Korvin-Kroukovsky’nin dilim teorisi, beş tablo şeklinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve geliştirilen tablolardan kullanılarak bir savaş gemisi ve bir konteyner gemisi için elde edilen sonuçlar Lloyds’ Register programı ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, hidrodinamik katsayıların hesaplamasında, ileriye hız etkisinin göze alınışı açısından farklılık gösteren Kaplan(1969), Vugts(1970), Gerristma ve Beukelman(1964) ve Ogilvie ve Tuck(1969)’ın teorilerinin, hidrodinamik katsayıların, dalıp-çıkma ve baş-kıç vurma hareket genliklerinin ve boyuna eğilme momentlerinin hesaplanmasında gösterdikleri farklılıkların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, bir savaş gemisi formunun baş-kıç vurma ve dalıp-çıkma hareketleri, dalıp-çıkma ek su kütlesi ve sönüm katsayıları ve boyuna eğilme momentleri Scores program kodu modifiye edilerek söz konusu dört dilim teorisi ile hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle, deney verileriyle ve literatürdeki sayısal hesaplamalarla karşılaştırılmıştır.
A ship traveling obliquely to the direction of wave crests will experience a complicated series of oscillations. In the analysis, these motions are considered as the summation of six components, three translational and three rotational. In the scope of this study, the pitching and heaving motions of a ship traveling in regular head seas are investigated. The method of Korvin-Kroukovsky, which is based on the strip theory, is divided into five major parts and transferred into five tables so that the application of the method is facilitated. Two case studies, including a warship and a container form, are carried out for verifying the prepared tables. The heaving and pitching motions of the two forms in regular head seas are investigated by using the tables prepared and the Lloyds’ Register computer program. Also, the theories of Kaplan(1969), Vugts(1970), Gerristma and Beukelman(1964) and Ogilvie and Tuck(1969) are investigated by modifying the Scores computer program so that the three dimensional hydrodynamic coefficients could be calculated. The heave added mass and damping coefficients, heave and pitch motion amplitudes and longitudinal bending moments of a warship form are calculated by using this program. The results obtained with the four theories are compared with each other, the experimental data and the computational data in the literature.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11850
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2598.pdf4.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.