Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11849
Title: Gemi enkesitinde düzlem çerçeve modellemesi ile sınır koşullarının nümerik ve deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Numerical And Experimental Observation Of Boundary Conditions With Plane Frame Modelling In Ship Cross-section
Authors: Bayraktarkatal, Ertekin
Özkök, Murat
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: normal kemere
kesit modülü
sonlu elemanlar-ANSYS
normal frame
section modulus
finite element-ANSYS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalismada, sonlu elemanlar paket programi olan ANSYS kullanilarak, normal kemereler icin bazi kesit modülü ifadeleri ortaya konulmustur. Bunun icin, gercek boyutlara sahip bir gemi gözönüne alinarak, geminin bir blogu ANSYS te modellenmis, model üzerine yükleme yapilarak normal posta ve normal kemerelerin birlestigi noktalardaki ankastrelik moment orani degerleri hesaplanarak kesit modülü ifadesi belirlenmistir. Buradan elde edilen kesit modülü ifadeleri, Türk Loydu Çelik Tekne Klaslama Kural Kitabinda normal kemereler icin verilen kesit modülü ifadesi ile karsilastirilmistir.Ayrica, belirli bir yükleme durumunda normal kemere üzerine etki eden gerilme dagilimlari, deneysel bir yöntem olan fotoelastisite yöntemi ve sonlu elemanlar paket programi olan ANSYS ile incelenmis, her iki yöntemden elde edilen gerilme dagilimlari birbirleriyle karsilastirilarak benzerlikleri ortaya konulmustur.
In this study, using finite element package programme-ANSYS, for normal beam, some section modulus expressions are suggested.For this, considering a ship that has real size, a block of the ship is modelled with ANSYS, the loading on the model is applied and calculating built-in support moment rates belonging to the point that is the connection between frame and beam on the model the section modulus expressions are determined.These section modulus expressions are compired with the section modulus expression which is given by Turkish Loyd Steel Vessel Classification Rules.Besides,in the case of a certain loading,the stress distribution on normal beam is observed with the method of photoelasticity that is an experimental method and finite element package programme-ANSYS and the stress distributions which are achieved from both methods are compired with eachother and their similarities are determined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/11849
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2417.pdf14.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.