Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11816
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Tel Donatılı Beton Plakların Tekil Yük Altındaki Davranışının Deneysel Ve Sayısal İncelenmesi
Other Titles: Experimental And Numerical Analysis Of Steel Fibre Reinforced Concrete Ground Slabs Under Point Loading On Elastic Sub-base
Authors: Aydoğan, Metin
Turan, Ömer Tuğrul
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: ÇelikTel
Plak
Elastik Zemin
Steel Fibre
Ground Slab
Elastic Subbase
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı değişen çelik tel oranı ve zemin sınıfı ile çelik telle güçlendirilmiş beton plakların taşıt yükü, makina ya da raf ayağını temsil eden tekil yük etkisinde davranışlarının ve göçme yüklerinin saptanmasıdır. Bunun için iki farklı tel oranında ve elastik zeminde toplam dört adet 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında plak üretilmiştir. Plaklar 0,15 x 0,15 m boyutlarında çelik levha üzerinden hidrolik veren ile orta noktasından yüklenmiştir. Plaklar göçme yüküne kadar yüklenirken, plak üzerinde 16 noktadan 1/1000 mm hassasiyetinde sehim ölçümü yapılmıştır. Aynı zamanda belirli yük kademelerinde çatlak genişlikleri ölçülmüştür. Deney sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla sonlu elemanlar teoremi kullanan Ansys programı kullanılarak deney modellenmiştir.
This study is based on an experiment related with fibre reinforced cement composite ground slabs, and a numerical approach for modelling the experiment using the Ansys computer program. At the experiment stage, four ground slabs with different steel fibre contents and different elastic subbase conditions were analyzed. The slabs were 3.0 x 3.0 x 0.15 m in size, and were tested under increasing point loading via a 0.15 x 0.15 m steel plate with a hydrolic jack. The deflections were measured within a precision of 1/1000 mm with 16 transducers which were placed on different points, while the slabs were loaded up to their failure capacity. Measurements related with crack openings were also performed at different levels of loading during the experimental process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11816
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8255.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.