Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11767
Title: Aletsel Olarak İzlenecek Bir Binanın Ön İncelemesi
Other Titles: Necessary Preparation Work Of A Multi Storey Building For Building Instrumentation
Authors: Boduroğlu, Hasan
Kocacık, Kıvanç
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Aletsel olarak izleme
Dinamik analiz
Mod şekilleri
Building Instrumentation
Dynamic Analysis
Mode Shapes
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir yapının aletsel olarak izlenmesinde uygulanacak yöntemler açıklanmış ve çok katlı bir binanın bu işlemler için gerekli ön çalışmaları sunulmuştur. Yapının, sonlu elemanlar yöntemi ile SAP2000 programında modeli kurulmuş ve dinamik analizi sonucu mod şekilleri çıkarılmıştır. Yapının modellerinde farklı kabuller yapılarak bunların yapının önemli periyotlarına olan etkisi incelenmiştir. Yapı bu anlamda iki farklı model oluşturularak analiz edilmiştir. Her iki model için yapının perde elemanları çubuk elemanlar olarak tanımlanıp rijit birleşimlerle kirişlere olan bağlantısı sağlanmıştır. Her iki model için farklılık döşeme tanımlarında yapılmıştır. Birinci modelde döşemeler kabuk elemanlarla, diğer modelde ise rijit diyafram olarak tanımlanmıştır. İkinci modelin analizi ise tüm sistemin ve sadece kule kısmının analizi olmak üzere iki farklı şekilde yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda yapının aletsel olarak incelenmesi için yaklaşık bir alet dağılım önerilmiştir.
In this study, the methods of building instrumentation are explained and the necessary preparation work for multi-storey building is put forward. The finite elements method and mathematical model of the SAP2000 programme for the building are established and the mode shapes resulting from the dynamic analysis are given. In this way, the building was analysed using two different models. For each model, shear walls of the building defined as frame elements are responsible for the rigid end joining of the connection beams. Different floor identifications are made for each model. The first model considers a floor with shell elements; the second model considers as a rigid diaphragm. The analysis of the second model is made in two ways, the tower portion coupled with the first four floors analysis and as the tower portion alone. An approximate placement of instruments is suggested as a result of these analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11767
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635.pdf4.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.