Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11753
Title: On Katlı Kirişsiz Döşemeli Betonarme Bir Yapının Taşıyıcı Sisteminin Projelendirilmesi
Other Titles: Design Of A Reinforced Concrete Structure Of Ten Stories Having Flat Slab
Authors: Celep, Zekai
Akkar, Hasan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Kirişsiz Döşeme
Çekirdek Perde
Sonlu Eleman Ağı
Flat Slab
Core
Finite Element Mesh
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, 10 katlı kirişsiz döşemeli betonarme bir yapının yatay ve düşey yükler etkisi altında, statik, betonarme hesabı ve ilgili çizimleri verilmiştir. Yatay yükler altında hesap için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1997)” ‘de öngörülen hesap metodları ve kısıtlar takip edilmiştir. Binanın taşıma gücüne göre yapılan hesaplarında “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları TS500”, yapının projelendirilmesinde hesaba alınacak yüklerin belirlenmesinde “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri TS498” dikkate alınmıştır. Yapı, orta kısmında çekirdek perde, bunun dışında değişik boyutlarda perde ve dairesel kolonlardan oluşan bir sistemdir. Söz konusu bina, 1. derece deprem bölgesinde olup, iş merkezi olarak kullanılmak üzere 1 bodrum, zemin ve 8 normal kattan oluşmaktadır. Yapının hesabı Staad-III programında üç boyutlu olarak yapılmıştır. Modeldeki, kirişsiz döşeme ve perdeler, yatayda ve düşeyde sonlu eleman ağı oluşturan “shell” elemanlar şeklinde tanımlanmıştır. Dairesel kolonlar çubuk eleman olarak tariflenmiştir. Bodrum kat perdeleri de sisteme tanıtılmıştır. Yapıda malzeme olarak; BS25 beton ve BÇIII yapı çeliği kullanılmaktadır. Zemin emniyet gerilmesi 200 kN/m2, zemin yatak katsayısı 25000 kN/m3 alınmıştır.
In this thesis, static analysis and design of reinforced concrete structural system of a having ten stories and flat slab under vertical and horizontal loads are presented according to “Specifications for Structures to be Built in Disaster Areas” (Turkish Earthquake Code), “Requirements for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures” (TS500) and “Design Loads for Buildings” (TS498). Staad-III, Structural Analysis and Design Software is used for the analysis of the structural system. The building is designed by assuming a three dimensional structural model in Staad-III. The building has eight normal stories, a basement and a ground floor. The structural system of the building is composed of circular columns, core, shear walls and beams. The beams connect to the shear walls (core) end which are placed in the middle of the building. The slab, the shear walls and the foundation are divided in finite elements having different dimensions. Reinforced calculations of the building is made according to concrete grade BS25 ( C25 ) having a design strength of 17 Mpa and reinforced steel grade BÇIII ( S420 ) having a design yield stress of 365 Mpa.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11753
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
480.pdf9.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.