Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11749
Title: Betonarme Binalarda Onarım, Güçlendirme Ve Betonarme Bir Yapının Güçlendirme Yönünden İncelenmesi
Other Titles: Repair And Strengthening Of R/c Buildings And Examination Of A R/c Building In Point Of Strengthening
Authors: Güler, Kadir
Yerci, Nihat
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Onarım
Güçlendirme
Deprem
Repair
Strengthening
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada onarım ve güçlendirmenin tarifi yapılarak aralarındaki fark belirtilmiş, binaların onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duyma sebepleri üzerinde durulmuştur. Deprem sonrası ilk inceleme, acil geçici koruma önlemleri ile onarım ve güçlendirme öncesi detay inceleme konusunda bilgi verilmiştir. Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlarda oluşan çatlak ve hasarlar ile bunların onarımında kullanılan malzeme ve uygulama tekniklerinden bahsedilmiştir. Yapıların ilave eleman olmaksızın ve ilave elemanlarla onarım ve güçlendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Son olarak da 1975 Deprem Yönetmeliği’ne göre projelendirilip inşa edilmiş çok katlı betonarme bir yapı Sap 2000 Yapı Analiz Programı kullanılarak sabit, hareketli ve deprem yükleri bakımından analiz edilmiştir. Dinamik analiz, hem 1975 hem de 1997 Deprem Yönetmelikleri’ne göre yapıldığı için bulunan sonuçların karşılaştırılması mümkün olmuş ve güçlendirmeye gerek olduğu görülmüştür. Kolon mantolaması ve perde ilavesi yapılarak oluşturulan yeni sistem tekrar analiz edilerek binanın deprem yüklerine karşı mukavemetinin arttığı gözlenmiştir.
In this study the concepts of repair and strengthening are defined, and the problem why buildings need repair and strengthening is considered. Information is given on the first investigation after earthquake, emergent provisional protection measures and detailed investigation before repair and strengthening. Cracks and damages arising in bearing and non-bearing elements, and the materials and application tecnics used for their repair are discussed. Some detailed information is given on repair and strengthening of buildings with and without additional elements. Finally a multi-storey R/C building designed and constructed according to Turkish Seismic Code of 1975 is analysed with regard to both dead, live and erthquake loads, by using Sap 2000 Building Analysis Program. As the dynamic analysis is made according to Turkish Seismic Codes of both 1975 and 1997, the results found became comparable. And its need of strengthening is noticed. The new system formed by column jacketing and shear wall addition is analysed once more, and it is seen that resistance of the building against seismic loads is increased.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11749
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463.pdf15.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.