Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11748
Title: Donatılı Yığma Yapı Tasarımı
Other Titles: Design Of Reinforced Masonry Structures
Authors: Altan, Melike
Büyükgökmen, Deniz
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Yığma yapı
Tasarım
Analiz
Taşıma gücü
Deprem
Masonry structure
Design
Analysis
Earthquake
Masonry wall
Reinforced Masonry
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, donatılı yığma yapı tasarımı incelenmiştir. Yığma yapı elemanlarının donatı ile nasıl teşkil edildikleri anlatılmış ve kesit detayları örnekler ile açıklanmıştır. Donatılı yığma yapı elemanlarının sağlaması gereken koşullar, ilgili yabancı standartlar ışığında açıklanmıştır. Depreme dayanımlı donatılı yığma duvar sistemleri belirtilmiş ve bunların deprem yüklerine karşı elastik veya düktil olarak nasıl tasarlanabilecekleri hakkında bilgi verilmiştir. Yığma duvarların düşey yük ve yatay yükler altında kesit hesabı anlatılmış, bu hesap yönteminde dikkate alınan parametrelerin neler olduğu ve bunların nasıl kullanılacağı incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında yatay yük etkisinde iki katlı yığma bir duvar örneği donatılı olarak çözülmüştür. Ayrıca donatısız bir yığma yapıda, yatay deprem kuvvetlerinin yapı duvarlarına hangi oranlarda dağıldığını belirleyebilmek ve bu duvarlarda gerekli kontrollerin yapılması amacı ile ABYYHY 1998 baz alınarak tek katlı donatısız bir yığma yapı örneği çözülmüştür. Çalışma sonunda en çok kullanılan standartlardan biri olan İngiliz BS-5628’in donatılı yığma tasarımı ile ilgili bölümündeki esaslar açıklanmıştır.
In this thesis, design of reinforced masonry structures is studied by using foreign sources and standards. The main topics, tried to be explained, are parts of reinforced masonry buildings and construction of them, classification of earthquake-resisting masonry walls and explaining of their behaviour against seismic forces and doing the analysis and the necessary controls of the wall section under vertical, horizontal and bending forces. After explaining the design of reinforced masonry, two examples were solved. First one-story unreinforced masonry structure was taken. In that structure the shear forces of the walls, because of the horizontal earthquake forces, were found and the necessary controls were made on the base of ABYYHY 1998. After that as a second example, under seismic forces the analysis and necessary controls of reinforced two-story masonry wall were made. In the last part of this thesis, the principals of the reinforced masonry structure, taken from BS-5628, were given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11748
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
297.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.