Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11547
Title: Atık Kauçuklardan Yapı Malzemesi Tasarımı
Other Titles: Designing Building Materials From Scrap Rubber
Authors: Gürdal, Erol
Bilge, Mehmet Fehmi
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Kauçuk
Atık kauçuk
Geri kazanım
Yapı malzemesi tasarımı
Rubber
Scrap rubber
Recycling
Building materials
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, atık kauçukların yeni malzeme üretme şekliyle değerlendirilmesi konusu incelenmiş ve yapı sektöründe atık kauçuk malzemelerin yeniden kullanım alanları araştırılmıştır. Çalışmanın amacı ve kapsamı belirtildikten sonra literatür araştırması kısmında kauçuk hammaddesi ve tarihçesi, kauçuk türleri ve özellikleri ile kauçuk üretim prosesine ilişkin bilgiler verilmiştir. Böylece kauçuk malzemesini tanımak mümkün olmuştur. Daha sonra atık kauçuk sorunu üzerinde durularak malzemenin geri kazanım metodları ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Deney kısmında ise atık kauçuktan üretilen yeni malzemenin özelliklerini tespit edebilmek amacıyla, bu malzemeye yoğunluk, su emme, sertlik ve aşınma direnci tayini, çekme gerilmesi, ısı iletim, ses yutma ve basınç altında ezilme oranı tayini testleri uygulanmıştır. Yeni malzeme ile ilgili değerlendirmeler kısmında ise deneylerle ilgili sonuç ve yorumlar yapılarak diğer yapı malzemelerle özelliklerinin karşılaştırılması mümkün olmuştur. Elde edilen değerlendirmeler sonucunda atık kauçuktan üretilen yeni malzemenin yapıda farklı şekil ve amaçla potansiyel kullanım alanları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda doğaya terkedilen atık kauçukların, yeni malzeme üretilme metoduyla yapının değişik alanlarında kullanılması sonucu değerlendirilmesi mümkün olmuştur.
Solid waste problem including products made of rubber is creating environmental pollution. To remove the scraps, methods of recycling rubber materials are investigated. In this thesis, using scrap rubber in the manufacturing of a new product as a building material is examined. Physical properties and resistance relation of different kinds of scrap rubber material are investigated. After stating the goals of this research, a thorough review of the literature has been made to describe the rubber material. In the literature review; rubber, production and kinds of rubber, properties of rubber and information on process of rubber production have been scrutinized. A new material by utilizing scrap rubber was built and experiments were done on this specific material. In the experiment section, various kinds of studies, such as determination of physical properties, intensity of the rubber, estimation of durability and voice and heat isolation properties have been tested. Comparison between this new material made of recycled scrap rubber and the other building materials were made as a result of the findings. According to this comparison, 14 possible areas in the use of products made of recycled crumb rubber were found.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11547
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8273.pdf22.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.