Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11530
Title: 1997’de Yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin, Betonarme Binaların Mimarisine Getirdiği Kısıtlamaların İncelenmesi
Other Titles: The Study Of The Restrictions In The Architecture Of The Reinforced Buildings, Brought By The Regulation About The Buildings Constructed In The Disaster Regions, Issued In 1997.
Authors: Tapan, Mete
Demirli, Pırıl
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Deprem
Mimari düzensizlikler
1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği.
Earthquake
Architectural Disorderliness
The Regulation About The Buıldings Constructed In The Disaster Regions
Issued In1997.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ABYYHY 1997 esas alınarak, depreme dayanıklı yapı yapmak için dikkat edilmesi gereken mimari ve strüktürel düzensizlikler bir arada incelenmiştir. Plandaki düzensizlikler, Burulma Düzensizliği(A1), Döşeme Süreksizliği (A2), Planda Çıkıntılar Bulunması (A3), Ortagonal Olmama Düzensizliği (A4) olarak, Düşey Doğrultudaki Düzensizlikler ise Zayıf Kat (B1), Yumuşak Kat (B2), Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği (B3) olarak ayrılmıştır. Bunların dışında binanın düşey gabarisindeki, kat yüksekliklerindeki, yükseklik boyunca kütle dağılımındaki düzensizlikler, kısa kolon düzensizliği; ayrıca binaların çarpışmaya olanak vermesi , bölme ve kalkan duvarlarının , dış cephe giydirmelerinin ve süslemelerinin durumu, yapı ağırlığı ve ek katlar incelenmiştir. Bu araştırmanın sonunda, yönetmeliğin sadece B3 Düzensizliğini yasakladığı, diğer düzensizlikler konusunda uyarıda bulunduğu gözlenmiştir.
In this research, architectural and structural disorderliness’ are studied together according to ABYYHY 1997, in order to construct buildings resistant to earthquakes. In the fifth section, the history and the importance of ABYYHY in Turkey and the disorderliness in 1997 edition are mentioned. The disorderliness’ in the plan are divided into 4 categories : Twisting Disorderliness (A1), Interruption of Floor Continuity (A2), Existence of Sail-over in the Plan (A3), The Axis of the Bearing Pieces not being Parallel (A4). The disorderliness in Vertical Direction are divided as follows : Poor Floor (B1), Soft Floor (B2), Interruption of the Continuity of Vertical Members of the Bearing System (B3). As a conclusion, it is observed that B3 disorderliness is prohibited but the other disorderliness is warned by the regulation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11530
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
959.pdf10.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.