Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11493
Title: Sazlık Ortamdaki Açık Kanal Akımında Hız Profilleri, Türbülans Özellikleri Ve Eğilmenin Akıma Etkisi
Other Titles: Velocity Profiles, Turbulence Characteristics And Bending Effect On Open Channel Flow Through Vegetation
Authors: Kabdaşlı, Sedat
Çelik, Ahmet Ozan
Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği
Hydraulics and Water Resources Engineering
Keywords: Bitkilenme
Açık Kanal Akımı
Hız profili
Reynolds gerilmesi
Türbülans Şiddeti
Vegetation
Open Channel Flow
Velocity Profile
Reynolds Stress
Turbulence intensity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tezde, batmamış sazlık içindeki açık kanal akımı ile ilgili deneysel bir çalışma sunulmuştur. Temel amaç, batmamış sazlıkların eğilmesinin, akım karakteristiği üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktır. Laboratuvar kanalında sazlıklar tabanla sabit açılar yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Karşılaştırma sağlanması için tabana dik duran sazlık ve sazlıksız taban koşulları da test edilmiştir. Hız ve hız çalkantıları sazlık sonunda ölçülmüştür. Uygulanacak metot, karşılaştırmalı deneysel sonuçları yani düşey hız, Reynolds gerilmesi ve türbülans şiddeti profillerini grafik halinde sunmak ve yorumlamak olacaktır.
This study presents an experimental work about open channel flow through emergent vegetation. The main concern is to understand the impact of bending of emergent aquatic plants on flow characteristics. Specifically, the bending of emergent vegetation is formed in laboratory flume conditions using stems bended with a constant angle with the channel bed. For comparison, vertically installed stems and unvegetated bed were also tested. Velocities and the velocity fluctuations were measured at the end of the vegetated region in downstream. The method is to visualize comparative experimental results namely the vertical profiles of streamwise velocity, Reynolds stress and streamwise turbulence intensity.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11493
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2442.pdf11.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.