Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11440
Title: Kamu-özel Sektör Ortaklıkları Ve Konut Üretimi
Other Titles: Public-private Partnerships And Housing
Authors: Özüekren, Şule
Hanzade, Nihan
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: : İnşaat ve Konut Sektörünün Sorunları
Construction and Housing Problems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, Türk inşaat ve konut sektörünün gelişimi ele alınmış, yaşanan gelişim ve sorunlar ortaya konularak bu sorunlara çözüm oluşturabilecek bir model ortaya konulmuştur. Günümüzde yaşanan bu sorunlar 1950’lerden başlayarak hızla gelişen kaçak yapılaşma; “gecekondu sorunu” ve alt gelir gruplarının konut ihtiyacının yasal şekilde karşılanamaması olarak tanımlanmıştır. Tez kapsamında bu sorunlara çözüm oluşturabilecek olan model kamu-özel sektör ortaklıkları olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda kamu-özel sektör ortaklıklarının gerek inşaat gerekse konut sektöründeki sorunlara getirebileceği faydalar ortaya konulmuş, ortaklıkların yurtdışındaki ve Türkiye’deki örnekleri incelenmiştir. Tez çalışmasının son bölümünde ise Türk inşaat sektörünün kamu-özel sektör ortaklıklarına yaklaşımlarının alınması amacıyla bir alan çalışması yapılmıştır. İstanbul’daki belediyeleri ve inşaat firmalarını kapsayan bu çalışma sonucunda ortaklıklar konusunda, özellikle konut alanında yaşanan sorunlara yönelik genel bir yaklaşım elde edilmiştir. Alınan sonuçlar doğrultusunda kamu-özel sektör ortaklıklarının konut alanında Türkiye’de uygulanabilirliği ortaya konulmuş ve bazı önerile getirilmiştir.
In this thesis the development of the Turkish construction and housing sector is considered and the problems of this sectors are examined. This problems are defined as “gecekondu” and the need of low income housing. By this way the public-private partnerships are examined to be an solution to this problems. The subject is examined by the properties, advantages and examples form foreign countries and Türkiye. In the last part of the thesis the approach of the Turkish construction sector to the the public-private partnerships is tried to be taken by a fieldwork. In this scope a questionnaire is made with municipalities and construction firms in İstanbul . As a result of this study the approachs of the groups about housing especially low income housing are taken. By the results of the fieldwork the practicability of the the public-private partnerships in housing area is brought up and some suggestions are offered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11440
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8211.pdf9.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.