Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11374
Title: Model Roket Tasarımı
Other Titles: Model Rocket Design
Authors: Tolun, Süleyman
Asılyazıcı, Emrah
Uçak Mühendisliği
Aeronautical Engineering
Keywords: Model Roket
Tasarım
Katı Yakıt
Ateşleme Sistemleri
Model Rocket
Design
Solid Propellant
Launch Systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, günümüzde giderek önem kazanmakta olan model roketçilik hakkında detaylı bir araştırma yapılmış ve bulunan kaynaklar uygun şekilde kanalize edilerek belli bir tasarım algoritması oluşturulmuştur. Tasarım aşamasında yapılması gereken işlemler anlaşılır biçimde açıklanarak hangi hesaplamaların ne amaçla yapılması gerektiği, hesaplamalarda kullanılan sabitlerin veya katsayıların bulunabileceği grafiklerle ve tablolarla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca tasarım bilgilerinin yanısıra model roketin uçuş performansını etkileyen faktörler hakkında da bilgiler verilmiş ve tasarımcının gerek tasarım, gerek üretim gerekse uçuş esnasında karşılaşabileceği zorluklar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Tüm bunların yanısıra çalışmayla birlikte, belli özellikleri girilen bir model roketin uçuş performans analizinin yapabilen bir program verilerek tasarımcının bulduğu değerleri bilgisayarda deneyebilmesi sağlanmıştır.
In this study, a detailed research about model rocketing which gains importance nowadays, is conducted and the sources found are used effectively to form a design algorithm. The operations required to be done during the design phase are explained clearly and also it is supported with graphics and tables for explaining which calculations have to be done for which purposes and how the constants and coefficients used in the calculations are found. Furthermore, information about the factors affecting the model rocket’s flight performance as well as the design information is given and the designer is aimed to be provided with information about the difficulties which can be faced during the design, manufacturation and flight phases. Besides all, together with the study, a programme which can analyze a model rocket’s flight performance according to given characteristics, is given for the designer to test the values found, in computer.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11374
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
517.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.