Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11360
Title: Bir Mikro Hava Aracının Çok Disiplinli Tasarım Optimizasyonu
Other Titles: Multidisciplinary Design Optimization Of A Micro Air Vehicle
Authors: Tolun, Süleyman
Fırat, N. Yeşim
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Keywords: : Çok disiplinli tasarım optimizasyonu
MDO
mikro hava aracı
MAV
ADS
Multidisciplinary design optimization
MDO
micro air vehicle
MAV
ADS
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir sistemde birden fazla disiplinin entegrasyonunu sağlayarak optimum tasarımı mümkün kılan bir yöntem olan çok disiplinli tasarım optimizasyonu (MDO) ve bir mikro hava aracının bu yöntemle tasarımı incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak tasarım prosesi ve buna bağlı olarak da konvansiyonel ve optimum tasarım prosesi aktarılmıştır. Burdan hareketle çok disiplinli tasarım optimizasyonu ele alınmış ve bu konuda havacılık alanında ve diğer alanlarda yapılmış olan çalışmalar özetlenmiştir. Daha sonra mikro hava araçları (MAV’lar) hakkında genel bilgi verilerek MDO’da bir MAV uygulaması aktarılmıştır. Son olarak da çok disiplinli tasarım işlemi sonucunda elde edilecek formülasyonun çözümünde kullanılacak bir optimizasyon yazılımı olan ADS incelenmiştir.
This study includes the investigation of the multidisciplinary design optimization (MDO) methodology which makes possible to obtain the optimum design by integration more than one discipline of a system and a design process of a micro air vehicle which designed using this method. At the beginning of the study, the details of the design process was given and conventional and optimum design process investigated from this. After that, the multidisciplinary optimization was investigated, starting from this point of view, and some studies on the aeronautics and the different areas of technology were summerized. General informaion about micro air vehicles (MAVs) is also given and an application of a MAV design performed by MDO methodology. Finally, a investigation was performed on ADS, an optimization software to analyse the formulation obtained from integrating the multidisciplinary design process.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/11360
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1110.pdf6.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.