Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorCoşkun, Görkemtr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-03T12:45:43Z-
dc.date.available2015-12-03T12:45:43Z-
dc.date.issued2010-12-31tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10960-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractKauçuk konstrüksüyon geliştirmede en büyük problem, kauçuğun doğrusal olmayan, zamana ve yük tekrar sayısına, pişme yöntem ve değişkenlerine bağlı mekanik özelliklerine ampirik ve analitik olarak hakim olmanın güçlüğüdür, özellikle de ortada kesinleşmiş bir konstrüksüyon yokken. Bu çalışmada bitmiş konstrüksüyona ihtiyaç duyulmaksızın, sabit kalınlıktaki arıplakalardan standart ölçülerde kesilmiş denekler üzerinde yapılan mekanik test sonuçlarının, sonlu elemanlar yazılımına girilmesi, ve yazılımda bir defa doğru malzeme modeli elde edildikten sonra, bu malzemenin atandığı karmaşık konstrüksüyonların çeşitlilik arz eden testlerinde dahi, sanal ortamda tasarlananla, bu doğrultuda imal edilen bitmiş parçanın test sonuçlarının çakışacağını göstermektir. Böylelikle , istenen mekanik davranış çerçevesindeki nihai konstrüksüyon yazılım üzerinde oluşturulup, bitmiş parça için prototip kalıp bir defa üretilmiş olurtr_TR
dc.description.abstractThe most difficult problem in developping a rubber construction is the difficulty of amprical and analytic control over the non-linear and time dependent mechanical behaviour of the rubber being highely effected by the number of repetitive loading cycles , as well as by the type and parameters of curing. Particularly if there isn’t any certain completed construction in use. In this work , it’s aimed to show , that final-construction-independant rubber material properties for an FEA software can be obtained , using the experimental resulsts of simple lab-slabs only. And once the appropriate material model is acquired, it’s quite possible to obtain succesfully coinciding load-displacement curves for the final shape of the real part and its corresponding FEM model , even for different sorts of mechanical tests of varying complexity. Hence the final construction shape of the part can be completed thoroughly on a software platform, within any mechanical limitations requested by the client, asiding the necessity of manifacturing several moulds for provisional trial constructions before reaching the appropriate final one.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectOlmayan Elastisitetr_TR
dc.subjectHisterisistr_TR
dc.subjectVizkoelastikliktr_TR
dc.subjectRijitlik Kaybıtr_TR
dc.subjectPişme Koşulltr_TR
dc.subjectNon-linear Elasticityen_US
dc.subjectHysterisisen_US
dc.subjectViscoelasticityen_US
dc.subjectLoss of Stiffnessen_US
dc.subjectCuring Parameters.en_US
dc.titleKauçuk Gövdeli Motor Takozunun Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Modelleme, Simülasyon Ve Testleritr_TR
dc.title.alternativeFea And Experimental Results Of A Rubber Engine Supporten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKonstrüksiyontr_TR
dc.contributor.departmentConstructionen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2796.pdf7.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.