Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10921
Title: Türkiye Cumhuriyeti’nde Modernleşme Hareketi; Karabük Demir Çelik Fabrikaları Yerleşimi Örneği
Other Titles: Modernization In Republic Of Turkey; Karabük Iron And Steel Works Factories Settlement
Authors: Yürekli, Hülya
Öktem, Sezen
Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım
Architectural Design Computing
Keywords: Sanayi Devrimi’nin mimariye etkisi
Modern Mimari
Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
Karabük Demir Çelik Fabrikaları
İşçi Yerleşimleri
Effects of Industrial Revolution on architecture
Modern Architecture
Architecture in Turkey at early Republic period
Karabük Iron and Steel Works
Working class dwellings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Erken Cumhuriyet Dönemindeki modern mimarlık ortamı çerçevesinde Anadolu’da kurulan işçi yerleşimleri; bu yerleşimlerden biri olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarına ait olan yerleşim bu çalışmanın ana konusudur. Amaç batıdaki modern toplum-modern mimari gelişimini, 1930’larda Türkiye’deki ortamla karşılaştırarak, bu ortamın Anadolu’daki örneklerinden biri olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları yerleşimini, sosyal olanakların ve modern mimarinin araç olarak kullanıldığı bu tür modern yerleşimlerin modernleştirici yapısını incelemektir. Çalışmada dönemin yaklaşımını, ruh halini anlayabilmek için, o dönemler üzerine sonradan yapılmış incelemelerden çok o dönemlere ait kitap, dergi ve makalelerden yararlanma yoluna gidilmiştir.
Main topic in this work is settlements for working class in Anatolia in the circle of modern architecture in early Republic period in Turkey and Karabük Iron and Steel Works Factories settlement as an example of these settlements. Aims are to compare the modern society-modern architecture improvement in western civilization with conditions in Turkey in 30’s, and to examine Karabük Iron and Steel Works Factories settlement as an example of settlements in Anatolia which modern architecture and social facilities are used as an organ to built modern society. To capture the spirit of that period, more than using studies on early republic and its architecture; journals, periodicals and books that where written on that period is used for examining these topics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/10921
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2371.pdf18.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.