Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10891
Title: Betonarme Tüp Sistem Bir Yapının Tasarımı
Other Titles: Design Of A Reinforced Concrete Structure Having Tube Structural System
Authors: Güler, Kadir
Gülsoy, İsa
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Yüksek Bina
Tüp sistem
Çevre kirişleri
Tall building
Tube system
Spandrels
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapılan bu çalışmada, deprem yükleri altında, döşeme planı 29.6m x29.6m boyutunda, 30 katlı ve 104m yüksekliğinde olan betonarme tüp sistem bir binanın çevre kirişlerinin rijitliği ve beton dayanımının etkileri incelenmiştir. Çerçeve tüp sistem yapı 3.3 m aralıkla yerleştirilmiş dış kolonlar ve farklı çevre kiriş yüksekliklerine sahip (0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1.0m ve 1.2m) çevre kirişleri binanın dış çevresine yerleştirilerek düzenlenmiştir. Yüksek binalar için tüp sistem bir yapının tasarımındaki temel yaklaşım, yanal etkiler karşı yeterli rijitliğe sahip esnek tüp sistem olarak düşünülebilir. Yapının analizi, SAP 2000 yapı analizi programı kullanılarak yapılmıştır. Yapı sisteminin analizi, yapının lineer elastik kabulü ile üç boyutlu model olarak yapılmıştır. Çerçeve tüp sistem yapıda, değişik beton dayanımlarına göre (35MPa, 50MPa, 65MPa) yapının davranışları karşılaştırılmıştır. Beton dayanımının ve çevre kirişlerinin yapı üzerindeki etkileri hakkında yorumlar yapılmış ve elde edilen sonuçlar tablolarla ve şekillerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
In this study, the effect of rigidity of spandrels and concrete strength on earthquake response of a reinforced concrete tube building having typical floor plan dimensions of 29.6m  29.6m, 30 stories and 104m total height is investigated. The framed tube system is arranged 3.3m spaced columns and spandrels having different depths (0.4m, 0.5m, 0.6m, 0.8m, 1.0m and 1.2m) around the entire primeter of the building. The basic philosophy in the design of tube systems for tall buildings is to arrange ductile box system having enough rigidity under lateral effects. The analysis of structure is carried out by using of the SAP 2000 package. The structural system is analyzed using three dimensional modeling under linear elastic assumption. The columns are assumed fixed at base. The frame tube structure is analysed using different concrete strengths (35MPa, 50MPa, 65MPa) to compare the behaviours. The effects of the concrete strength and rigidity of spandrels on response of the building are discussed and the results obtained are given in tables and figures comparatively.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10891
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1396.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.